Energy & Renewables

CE merking av ladestasjon til elektriske ferger

CE-merking av ladestasjon til elektriske ferger

CE-merking av ladestasjon til elektriske ferger Prosjektbeskrivelse I Oslo har de investeret i elektriske ferger, og etter planen skulle rutefergene utskiftes ved utgangen av 2021. I den forbindelse var SEAM AS igang med å etablere en ladestasjon på havnefronten i Oslo til de nye elektrisk drevne ferger. Process Engineerings rolle i prosjektet var å facilitere […]

CE-merking av ladestasjon til elektriske ferger Read More »

Avista Green

Installasjon av varmevekslere i rørsystem for å utnytte energikilde

Installasjon av varmevekslere i rørsystem for å utnytte energikilde Prosjektbeskrivelse Avista Green (AVG) kjøper brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mengder som blir innsamlet i Danmark, blir gjenraffinert på anlegget. I 2017 brant det tidligere raffineri ned til grunnen, og Process Engineering

Installasjon av varmevekslere i rørsystem for å utnytte energikilde Read More »

ATEX

ATEX soneklassifikasjon på raffineri

ATEX soneklassifikasjon på raffineri Prosjektbeskrivelse Avista Green innsamler brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til deres raffineri i Kalundborg, hvor det blir gjenraffinert. Som bedrift er det et lovkrav å zoneklassifisere sitt anlegg og utarbeide en soneklassifikasjonsplan som inngår i bedriftens eksplosionssikrings plan, hvis anlegget inneholder brennbare medier eller

ATEX soneklassifikasjon på raffineri Read More »

Victor

Biogass til bybusser i Oslo

Biogas til bybusser i Oslo Prosjektbeskrivelse For Wärtsilä, Norge skulle Victor A/S levere et biogassanlegg til konvertering av avfall til flytende biogass. Med det nye anlegget er det mulig å produsere nok brennstoff til å kjøre 135 busser. På den måte blir både partikkelemissjoner og støynivå redusert, mens CO2-forbruket blir redusert med omkring 10.000 tonn

Biogass til bybusser i Oslo Read More »

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand

Undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevann

Undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevann Prosjektbeskrivelse En stor del afv fjernvarmen i Trekantsområdet blir produsert av Ørsted på Skærbækværket i Skærbæk. I tillegg til fjernvarme produseres det også spedevann på Skærbækværket. Spedevann blir avluftet i et eksisterende avlufteranlegg ved et undertrykk på ca. 0,7 bar og ca. 70 grader. Resultatet er avluftet

Undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevann Read More »

CE-mærkning af biomasseanlæg

CE-merking av biomasseanlegg

CE-merking av biomasseanlegg Prosjektbeskrivelse Biomasseanlegget på Asnæsværket i Kalundborg har tidligere vært et av Danmarks største kullfyrte kraftverk. For å redusere CO2-utslipp og dermed bidra markant til den grønne omstilling, mottok Ørsted A/S støtte fra Energistyret for å konvertere anlegget fra å benytte kull til å benytte treflis. Men før det nye, konverterte anlegg kunne

CE-merking av biomasseanlegg Read More »

eMethanol

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol Projektbeskrivelse Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol til reduktion af udledning af CO2. eMethanol er et såkaldt elektrofuel, der er et CO2-neutralt brændsel. Med produktion af elektrofuels kan man udnytte «overskudsstrøm» fra vedvarende energikilder som sol og vind ved at konvertere det om til brint. Det ledes

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol Read More »

Avista Oil

100.000 tonn/år raffineri til gjenraffinering av brukt smøreolje

100.000 tonn/år raffineri til gjenraffinering av brukt smøreolje Prosjektbeskrivelse Gjenoppbygging av nytt og vesentlig større raffineri for Avista Oil på siten i Kalundborg Havn, hvor det tidligere raffineri brant ned til grunnen i 2017.Avista Oil innsamler brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til Kalundborg, hvor det sammen med de

100.000 tonn/år raffineri til gjenraffinering av brukt smøreolje Read More »

CE-mærkning

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog Projektbeskrivelse HOFOR består af en række forskellige forretningsområder inden for forsyning med el, vand, varme, køl, bygas etc. og håndtering af affald og spildevand. Ønsket var at få udarbejdet en fælles procedure i form af en håndbog til håndtering af CE-mærkningsdirektivet, som efterfølgende skulle implementeres i organisationen. Processen Process Engineerings projektleder og

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog Read More »

Amager Bakke

Design av fjernvarmesystem til Amager Bakke

Design av fjernvarmesystem til Amager Bakke Prosjektbeskrivelse Design av Amager Bakke; et nytt energianlegg med fokus på miljø, avansert design, utstyr og avfallsforbrenningsanlegg med produksjon av fjernvarme i København. Prosessen Process Engineering har stått for design av det komplette fjernvarmeanlegg på Amager Bakke og fungert som underleverandør til B&W Vølund. Anlegget forbinder kondensatorene fra turbinene

Design av fjernvarmesystem til Amager Bakke Read More »

Book et møde