Arbeidsmiljøkoordinator

I Process Engineering har vi et team av kvalifiserte og sertificserte Arbeidsmiljøkoordinatorer, som daglig er tilknyttet bygge- og anleggsprosjekter og installasjonsprojekter. Har du bruk for en Arbeidsmiljøkoordinator i ditt prosjekt så la oss hjelpe deg.

En Arbeidsmiljøkoordinator er en lovpliktig funksjon og en betydelig del av ethvert prosjekt, som sikrer, at byggherren utpeker en eller flere personer til å koordinere for sikkerhet og helse ved bygge- og anleggsarbejde, hvor to eller flere arbeidsgivere er beskjeftiget samtidig.

Arbeidsmiljøkoordinatoren er byggherrens representant, og sammen skal de sikre, at samarbeidet med hensyn til planlegging, avgrensning og koordinering skjer jf. lovgivningen og derved minimerer utstedelse av pålegg, som evt. kan sinke prosjektet. Samtidig utferdiger koordinatoren en Plan for Helse-Miljø og Sikkerhet (HMS), hvor mer enn 10 personer på byggeplassen blir involvert.

Plan for Helse, Miljø og Sikkerhet skal inneholde

En HMS-plan skal inneholde og beskrive:

  • Organisasjonsdiagram
  • Byggeplasstegning
  • Tidsplan
  • Færdselsområdene
  • Områder hvor det vil bli utført arbeide av flere arbeidsgivere
  • Områder hvor arbeidet medfører særlige risici
  • Prosedyrer for løpende kontroll med installasjoner, sikkerhetsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
  • Angivelse av hvem som forestår en eventuell planlagt løpende kontroll og samordning av beredskaps-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Spesifikke foranstaltninger vedrørende evt. særlig farlig arbeide
Alle forhold som vil være tilstede under prosjekteringen og senere i byggeperioden skal beskrives. Alle faser i et prosjekt er dynamiske, og derfor skal PSS’en oppdateres løpende, noe som våre Arbeidsmiljøkoordinator sørger for.
Sikkerhedskoordinator

Det tilbyr vi

Vi tilbyr erfarne Arbeidsmiljøkoordinatorer til ditt prosjekt, og med mange års erfaring innenfor anleggsbygging og myndighetsbehandling er vi en objektiv partner. Vi ivaretar din virksomhets rolle som Arbeidsmiljøkoordinator, samarbeider om de oppgaver som skal løses av bygherren og de prosjekterende, står for det forebyggende arbeide og effektiviserer byggeplassens sikkerhetsarbeide.

Samtidig synliggør vi, at arbejdsmiljøindsatsen er væsentlig for både din virksomhed, bygherren og byggeopgavens parter. Vi står for, hvordan arbejdsmiljøspørgsmål kan løses i et helhedsperspektiv i sammenhæng med bygherrens og virksomhedens politikker, mål og rammer. Derudover arbejder vi forebyggende, så arbejdsskader undgås, og sundhed fremmes.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner