ATEX soneklassifikasjon på raffineri

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Prosjektbeskrivelse

Avista Green innsamler brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til deres raffineri i Kalundborg, hvor det blir gjenraffinert. Som bedrift er det et lovkrav å zoneklassifisere sitt anlegg og utarbeide en soneklassifikasjonsplan som inngår i bedriftens eksplosionssikrings plan, hvis anlegget inneholder brennbare medier eller eksplosive blandinger/atmosfærer. Process Engineerings rolle i prosjektet var å utføre ATEX soneklassifisering av Avista Greens oppsamlingsanlegg i Horsens og anlegget, de prosesserer smøreoljen på i Kalundborg og utifra dette utarbeide en samlet soneklassifikasjonsrapport.

Prosessen

Prosjektet er et igangværende prosjekt som blir utført fra vårt kontor i København. En av våre ingeniører fastlegger sannsynligheten for lekkasje, brannfare og eksplosjon ut fra opplysninger om anlegget, medier og deres flammepunkter, temperaturer og øvre og nedre brennbare konsentrasjoner. Ut fra informasjoner om dette blir de ”ATEX kritiske” steder i prosessanlegget kartlagt. Det betyr, at hvis det opptrer utslipp av medier ved ATEX kritiske prosessparametre, så kan mediet antennes. Disse områder blir tegnet inn i et såkaldt ATEX-PID, som viser lokasjoner for, hvor et utslipp kunne gi anledning til en eksplosiv atmosfære.

Informasjonene blir innsamlet via inspeksjon av anlegget, PID’er (Process & Instrument Diagram) og PFD’er (Proces Flow Diagram).

I arbeidet med ATEX er det snakk om to direktiver; direktiv 2014/34/EU (kaldt innretningsdirektivet) og direktiv 1999/92/EF (kaldt anvendelsesdirektivet). I vårt arbeide med å fastlegge de ”ATEX kritiske” steder i prosessanlegget arbeider vi med anvendelsesdirektivet. Lekkasjepunkter og deres henholdsvise lekkasjerater for ”ATEX kritiske” steder i utstyret blir bedømt og sammenholdt med sannsynligheten for utslipp, og det bestemmer ATEX-sonene.

Derutover har vi fokus på om utstyret er vedvarende teknisk tett. Her ser vi på anleggets forskjellige koblingspunkter og vurderer, om disse er så gedigent tette i ATEX-sammenheng, at brennbare medier ikke kan forventes å slippe ut. Elektriske eller mekaniske komponenter, som er plassert i ATEX-soner, og som kan inneholde potentielle tennkilder, blir også identifisert. Her vurderer man, om utstyrets kategori er korrekt i forhold til den respektive zone, som utstyret er anbragt i.

ATEX zoneklassifikation
Myndighedsgodkendelse

Leveranser og omfang av prosjektet

Vår leveranse og omfanget av prosjektet inneholder:

  • ATEX soneklassifikasjonsrapport

Book et møde