Samfunnsansvar

I Process Engineering er vi veldig bevisste om at vi har et medansvar for den verden vi lever i. Derfor er det viktig for oss å gjøre en innsats alle de steder vi kan og være med til å utgjøre en forskjell. Enten det handler om å støtte folk i nød, delta i kampen for klimaet eller ta del i det samfunnsansvar,vi har i å utdanne unge mennesker.

Vi arbeider derfor naturligtvis med FNs verdensmål i vårt selskap, både i kraft av grønne prosjekter vi deltar i og utfører for våre kunder, med støtte til flere forskjellige organisasjoner og tiltak, samt deltagelse i utdannelsen av elever og praktikanter. Vi har definert de tre verdensmål 7, 9 og 12, som de mål, vi arbeider målrettet med i vår virksomhet. Les mer om dem her og om de prosjekter, vi har deltatt i.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Vår støtte går til

Vi har igjennom mange år valgt å støtte Danmarks Innsamling, hvor 12 humanitære organisasjoner samarbeider om å hjelpe folk i nød. Vi ser det som naturlig å støtte opp om prosjektet, for sammen kan vi gjøre en forskjell. Derfor har vi i noen år også valgt å donere penge til Barns Vilkår og Ingeniører Uten Grenser i stedet for å gi julegaver til våre kunder og samarbeidspartnere.

Som ingeniørvirksomhet banker vårt hjerte særlig for Ingeniører Uten Grenser, som hjelper utviklingsland med prosjekter, og som understøtter FNs verdensmål for bæredyktig utvikling. Derfor støtter vi opp om organisasjonen og oppfordrer også våre ansatte til å melde seg inn.

Vi har også et felles ansvar for vårt klima. Som en virksomhet som lever av papirarbeide mener vi at det er viktig å gjøre en innsats alle de steder vi kan. Derfor støttet vi i 2019 TV2 og Danmarks Naturfredningsforening`s kampanje «Danmark planter trær» og plantet 12 trær pr. ansatt.

Danmarks Indsamling
Foto: ©UNICEF /Georgiev
Samfundsansvar

Vi tar del i det sosiale ansvar

Vi vil gjerne være medvirkende til å utdanne unge mennesker og ansetter derfor elever fra den Tekniske Design utdannelse og tilbyr praktikkplass til ingeniørstudenter.

Flere av våre elever er vi så heldige å ha som ansatte i noen år etter at de er ferdigutdannet, og vi er rigtig glade for å oppleve, at det også er stor etterspørsel etter våre utlærte elever.

I flere av våre avdelinger har vi ingeniørpraktikanter ansatt i deres 20 ukers praktikk periode innen de skal skrive sin hovedoppgave. Igjen er vi interessert i at praktikantene får en god og faglig utviklende opplevelse under gjennomføringen, derfor sørger vi for at de blir tilknyttet en bestemt medarbeider.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter til?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde