100.000 tonn/år raffineri til gjenraffinering av brukt smøreolje

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosjektbeskrivelse

Gjenoppbygging av nytt og vesentlig større raffineri for Avista Oil på siten i Kalundborg Havn, hvor det tidligere raffineri brant ned til grunnen i 2017.
Avista Oil innsamler brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mengder som blir innsamlet i Danmark, gjenraffineres på anlegget.

Prosessen

I prosjektet var Process Engineering byggherrerådgiver med ansvar for områdene prosess, bygning og el. Vi sto for prosjektledelse og den samlede basic og detailed engineering, teknisk og kommersiell innkjøpsassistanse, samt konstruksjons- og commissioning supervision.

Prosjektet startet med en workshop på Avista Oils raffineri i nærheten av Hannover i Tyskland, hvor vi fikk en introduksjon til Avista Oils designprinsipper.

Basic og detailed engineering utførte vi fra kontoret i København med opp til 25 medarbeidere på prosjektet på spissbelastningstidspunktet og med deltagelse av et par av kundens spesialister som en integrert del av prosjektteamet.

Ved starten av konstruksjonsfasen opprettet vi et lokalkontor på siten med opp til 15 ingeniører og teknikere på spissbelastningstidspunktet.

Avista Oil

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet besto av:

  • Prosjektledelse
  • Engineering, herunder mekanisk, elektrisk og bygg (basic og detailed engineering)
  • Risikovurderinger, herunder HAZOP
  • Assistanse til kunden ifm. håndtering av forsikringsselskap
  • Utarbeidelse av brannstrategi og etablering av input til byggetillatelse
  • Innkjøpsassistanse (teknisk og kommersiell)
  • Utarbeidelse av utbudsdokumenter til komponentleveranser og rørentrepriser
  • Gjennemføring av utbudsrunder
  • Anbefalinger til valg av leverandører
  • Site Management og Supervision av entreprenørenes arbeide under konstruksjonsfasen

Book et møde