Virtual Reality

Et av Process Engineerings viktigste arbeidsområder er prosessdesign, hvor vi utarbeider den nødvendige informasjonen for å sikre at designet av kundens prosess oppfyller krav og forventninger.

I arbeidet med prosessdesign inngår det en rekke elementer som prosessimulering, PFD (Process Flow Diagram), prosessbeskrivelse, P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), samt 3D rørsdesign. Vårt team av tekniske designere fokuserer spesielt på 3D design av prosessanlegg, hvor de både designer, beregner og dokumenterer rørsystemer til alle formål innen prosessindustrien. Med en 3D-tegning kan man enkelt og oversiktlig se plasseringen av alle prosessenhetene (instrumenter, ventiler, pumper og rør) i forhold til bygninger og andre konstruksjoner.

Det tilbyr vi

I tillegg til 3D-tegning av prosessanlegget tilbyr vi også en VR (virtual reality) gjennomgang av prosessanlegget.

Ved å bruke VR-briller til å gjennomgå 3D-tegningen av prosessanlegget forbedres designprosessen, man får en realistisk og virkelighetstro opplevelse, og man kan lettere identifisere potensielle problemer. VR-modellen utarbeider vi basert på 3D Navis-modellen, som prosessanlegget blir tegnet i. Med VR-opplevelsen kan du selv «gå rundt» i anlegget og få en følelse av det rommet hvor anlegget skal plasseres.

Virtual Reality

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde