Systembyggere

Her på siden kan du finne eksempler på våre tidligere løste oppgaver for systembyggere. Scroll ned over siden, eller velg den kategori som du gjerne vil finne en referanse i, for å lese mer om oppgavene.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183
ME Production

Beregning av fundament til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing

Beregningsmodell av fundament og stålstruktur til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing

Prosjektbeskrivelse

ME Production ønsket en beregningsmodell for nye, større og tyngre scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing. Denne beregningsmodelmodell skulle fremover fremover med det formål å kunne tilpasse fundamentene/stålkonstruksjonene til scrubbere til de enkelte skip`s individuelle oppbygning og innbygningsmuligheter. Kort sagt, at man ikke skulle starte helt på nytt hver gang.

Prosessen

Prosjektet forløp over ca. to måneder og i dialog med kunden. Process Engineerings rolle var å utarbeide denne beregningsmodell, hvor vi arbeidet med:

 • Gjennomgang av DNV-regelsett vedr. mekanisk design til skip for å undersøke og dokumentere lastkoeffisientene til designet, samt kontakt til DNV
 • Oppsetting av overordnet statistikk modell og beregning av last på scrubbere med FEA (Finite Element Analysis)
 • Oppsetting av 3D beregningsmodell for beregning av dynamiske påvirkninger i Nastran In-CAD
 • Avsluttende beregningsrapport med dokumentete forslag til design av understøttinger og forsterkninger

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet besto av:

 • Beregningsmodell
 • Rapportering
ME Production
ME Production
ME Production
ATEX vurdering af biomasseanlæg

ATEX vurdering av biomasseanlegg

 • Kartlegging av brannfarlige materialer
 • Identifisering av utslippskilder samt tenndkilder
 • Gjennomgang av ventilasjonseffektivitet og tilgjengelighet
 • Vurdering av driftstid for anlegg
 • Zoneklassifisering og beskrivelse av rengjørings- og vedlikeholdsrutiner
Procesingeniør til fødevareindustri

Prosessingeniør til næringsmiddelindustri

 • Tjenestr til prosessdesign av prosessanlegg til næringsmiddelindustrien i inn- og utland
 • PI Diagram
 • Database (stykkliste)
 • Tilbudsforespørsel
 • Innkjøp
 • FAT med sluttkunde
 • Dokumentasjon og CE-merking
 • CAD design
Commissioning Manager

Commissioning Manager

 • Innkjøringsansvarlig under innkjøring av osteri i Neumünster, Tyskland
ATEX

ATEX vurdering av varmeverk med halm som brensel

 • Gjennomgang av hele anleggsdesignet
 • Risikovurdering og zoneklassifisering av varmeverket
 • Handlingsplan basert på risikovurderingen
 • Oppfølging på handlingsplan
Design af CO2 gasterminal

Anlegg for CO2

 • Utarbeidelse av PI Diagram og komponentliste oppbygging
 • Rørstressberegninger basert på termiske påvirkninger, trykk påvirkninger, jordskjelv og vindlaster
 • 3D design av units og rørbroer
Bigadan

Support til Plant 3D

 • Identifisere og implementere rørspesifikasjoner og komponenter
 • Opptegning av hele prosesslinjer i 3D
 • Foreta avtalte design review med kunden
 • Uttrekke isometrier til montasje og sveisekontroll
 • As-build dokumentasjon
AquaTech Solutions

Landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

 • Implementering og support av AutoCAD Plant 3D
 • Rørdesign utført i Plant 3D
 • Nødbøyningsberegning av kompositt gangbro
CIP-system

Industriell suppekoker inkl. CIP-system

 • Oppbygging av PI Diagram basert på PFD
 • Oppbygging av komponent database
 • Dimensjonering av tanker, rør og kokekar
 • Design av CIP anlegg
 • Design av spesielle CIP-løsninger for rengjøring av åpne tanker og kar
Tryktabsberegning

Trykktapsberegning av rørsystem

 • Trykktapsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ut fra tegning av rørsystem og data på medie, flow, trykk, temperatur, densitet og viskositet
 • Utarbeidet beregningsrapport til kunden
Arcon Sunmark

Produsent av solfangeanlegg

 • Rørstressanalyse på bakgrunn av kundens 3D modell av rørsystem
 • Beregninger ut fra designdata på trykk og temperatur
 • Utarbeidet beregningsrapport
Reference - systembygger

Prosjektassistanse til fem varmepumpeprosjekter

 • Inngå avtale med alle leverandører og administrere innkjøp til prosjektet
 • Trykktapsberegninger for alle rør innen bestilling av pumper
 • Koordinering og avklaring med styringsleverandør
 • Utarbeidelse av P&I Diagram samt komponentliste
 • Oppdatering av design beregningssystem