Farma

Process Engineering har stor erfaring innenfor kjemi, biotek, næringsmiddel samt health & nutrition. Vi er din rådgivende ingeniør innenfor farmasi.

Siden vår oppstart i 1999 har vi målrettet arbeidet med engineering av prosessene i prosessindustrien. Dette arbeide har gitt oss mye kunnskap om de grunnleggende enhetsoperasjoner og hygienisk design innenfor kjemi, næringsmiddel og biotek.

Denne knowhow har vi brukt i de seneste år til å gjennomføre mange prosjekter for kunder i farmaindustrien. Derfor tilbyr vi vår viten om enhetsoperasjoner og de nyeste farma design utførelser til virksomheter i den farmaseutiske industri.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Det tilbyr vi

Process Engineering leverer kostnadsbevisste løsninger som tar utgangspunkt i kundens reelle behov. Vi benytter et agilt prosjekt-setup, som avspeiler kunnskap, understøtter fast track prosjekter og en transparent, rettidig kommunikasjon omkring status i prosjektet.

For å unngå at de samme ting blir testet to ganger, integrerer vi som utgangspunkt Good Engineering Practice kvalitetstest i prosjektet som rådata i IQ/OQ kvalifisering. Vi effektiviserer våre interne prosjektprosesser med utgangspunkt i løpende prosjektevaluering sammen med kunden.

Våre interne kunnskaper spenner i dag over API produksjon, farmaseutisk produksjon og ferdigvare produksjon samt GMP forsyningsanlegg til disse.

API

Vi har omfattende erfaring med API produksjon hvor vi særlig arbeider med syntese og fermentering med tilhørende CIP-systemer og GMP forsyningsanlegg.

Vår spesifikke prosesskunnskap relaterer seg til gjæring, synteser, membran filtrering, kromatografi, omrøring, sentrifuger, inndamping og kondensering.

API
Farmaceutisk produktion

Farmaseutisk produksjon

Innenfor farmaseutisk produksjon spenner vår kompetanse over fasiliteter til solid bulk produksjon og steril aseptisk væske produksjon med tilhørende CIP-systemer og GMP forsyningsanlegg.

Vår spesifikke prosesskunnskap relaterer seg til granulering, spray-, fluidbed- og tørreskapstørking, tablettering, innkapsling, filmcoating, tørrsterilisering, autoklavering, ampullefylling og dråpefylling.

Ferdigvare produksjon

Vår kompetanse innenfor ferdigvare produksjon spenner generelt over fasiliteter til kommersiell og klinisk pakning med tilhørende pakkeprosesser og GMP forsyningsanlegg.

Vår spesifikke prosesskunnskap relaterer seg til blister pakning, beholder pakning, ampull pakning, dråpe pakning og wallettering.

Færdigvare produktion

Se våre prosjekter innenfor Farma

Previous slide
Next slide

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde