3D rørdesign

I Process Engineering utarbeider vi rørdesign, hvor vi designer, beregner og dokumenterer rørsystemer innenfor bransjene Food & Biotech, Energi, Industri og Pharma.

Rørdesign og spesielt 3D rørdesign blir utarbeidet slik at alle prosessenheter, instrumenter, ventiler, pumper og rør er plassert i forhold til bygning og andre konstruksjoner. Med 3D rørdesign blir hele anlegget planlagt og godkjent av kunden innen alle deler av prosessanlegget blir produsert. Det minimerer omkostninger til re-design og ombygging av anlegget.

Vi designer røranlegg for utility, hygieniske installasjoner og rørføring i rene områder og utarbeider rørdesign på bakgrunn av PI Diagrammer.

Det tilbyr vi

Design og spesifisering utfører vi i overensstemmelse med kundens krav og retningslinjer. Designet kan dessuten også bli utført i henhold til internasjonale standarder som f.eks EN 13480 eller ASME B31.3. Vi har erfaring innenfor alle former for rørinstallasjoner i kjemisk industri, hygieniske anlegg til næringsmiddel samt farmasøytisk industri.

Som en naturlig del av vårt arbeide beregner vi trykkfall og rørdimensjon, og hvis kunden ønsker det, typeutvelger og spesifiserer vi pumper, ventiler, instrumenter og andre enheter.

I vårt arbeide bruker vi en rekke tegnesystemer til både å designe, beregne og dokumentere rørsystemer. Våre tegnesystemer er AutoCAD, 2D & 3D, Inventor og relaterede applikasjoner, samt Plant 3D, ME10, AutoPlant og PDMS.

3D rørdesign

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde