Hygienisk design

Hygienisk design av et prosessanlegg er avgjørende innen matproduksjon og farmasøytisk industri, hvor rene og sterile miljøer er essensielle for produktkvalitet, sikkerhet og overholdelse av regler og standarder.

De viktigste hensynene i hygienisk design av et prosessanlegg inkluderer overflater og materialer, valg av overflater, forseglinger og tetninger, drenering, tilgang for inspeksjon og vedlikehold, adskillelse av rene og urene områder, samt integrasjon av CIP- og SIP-systemer (Cleaning in Place og Sterilization in Place).

  • Materialer: Materialer som brukes i konstruksjonen av prosessanlegget må være lette å rengjøre, motstandsdyktige mot korrosjon og ikke-reaktive med produkter eller rengjøringsmidler.
  • Overflater: Overflater i kontakt med produkter eller rengjøringsmidler må være glatte, lette å rengjøre og uten sprekker, sømmer eller andre urenheter hvor bakterier eller smuss kan samle seg.
  • Forseglinger og Tetninger: Tetningsløsninger må være hygieniske og lette å rengjøre for å forhindre lekkasjer eller forurensning av produktet.
  • Drenering: Effektiv drenering er avgjørende for å fjerne overskuddsvæsker og forhindre opphopning av vann eller produktrester som kan føre til bakterievekst eller forurensning.
  • Tilgang for Inspeksjon og Vedlikehold: Anlegget må være designet med lett tilgang til alle komponenter og områder for inspeksjon, vedlikehold og rengjøring. Dette inkluderer tilgangsluker, avtakbare paneler og andre mekanismer for å lette inspeksjon og rengjøring av utilgjengelige områder.
  • Adskillelse av Rene og Urene Områder: Designet skal støtte klar adskillelse mellom områder som håndterer råmaterialer og områder som håndterer ferdige produkter for å forhindre krysskontaminering.
  • Integrasjon av CIP- og SIP-systemer: Prosessanlegg skal være designet for enkel integrasjon av CIP- og SIP-systemer slik at rengjøring og sterilisering kan utføres effektivt uten å demontere utstyret.

Hygienisk design kan bidra til å sikre at prosessanlegg oppfyller nødvendige hygienestandarder og sikrer produktkvalitet og matsikkerhet.

Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Det tilbyr vi

Vi hjelper med å avklare og fastsette relevante hygienestandarder for konkrete prosessanlegg. Vi lager design av anleggene, utarbeider anbudsmateriale, planlegger prosjektforløpet, sikrer avklaring av utility og står for installasjon, igangkjøring og overlevering.

Hygiejnisk design

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde