Prosjektforløp

I Process Engineering sikrer vi kvalitet i dine prosjekter gjennom vårt projektforløp og vårt kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas.

Vi tilbyr våre tjenester til prosjektets livssyklus eller som konsulentservice, og med oss som din tverrfaglige ingeniørpartner er ditt prosjekt i fokus. Vi ivaretar hele prosjektet med rapportering til f.eks. styregruppen, inngår i et prosjektteam med referanse til din prosjektleder eller som spesifikk konsulentleveranse under din styring og ledelse.

I vårt prosjektforløp arbeider vi ut fra fasene Feasibility study, Conceptual og Basic Design, Detailed Design, installation samt commissioning og handover, hvor vi tilbyr å håndtere ditt prosjekt fra start til slutt.

Feasibility study

I vår Feasibility Study utarbeider vi bl.a. massebalanse & avløpsvanns- og produksjonsdiagram, fabrikksinnredning inkl. materiale- og mandskapsflow, zoneinndeling, teknologivalg, teknisk due diligense, skisseforslag på prosessanlegg og prosesslinjer, forbrukstall for utility og et CapEx-estimat.

Projektforløb
Projektforløb

Conceptual & Basic Design

I Conceptual & Basic Design fasen utarbeider vi prosjektbeskrivelse, massebalanse & avløpsvanns- og produksjonsdiagram, bygningslayout med zoneindenling, utkast til maskinplan, teknologivalg, prosessflowdiagram på prosessanlegg og prosesslinjer, forbrukstall utility, milepel tidsplan og CapEx-estimat på +/- 10-20%.

Detailed design

Innenfor detailed design står vi for avklaring av produktsammensetning, designkriterier og tekniske design spesifikasjoner (positivliste). Vi fastlegger standarder, prosedyrer og guidelines for prosessanleggsdesignet og utarbeider prosess- og instrument diagram, stykklister, 3D model av prosessanlegget, kravsspesifikasjon (URS), dokumentasjonskrav (inkl. CE-merking), risikoanalyse (herunder HAZOP), ATEX zoneklassifisering, prosessbeskrivelse og kontrahering/tilbudsevaluering (teknisk, økonomisk og score card). Vi sørger for leverandør avklaring og koordinering, FAT utarbeidelse og utførelse, CapEx styring og rapportering, samt OpEx forbrukstall.

Projektforløb
Projektforløb

Installasjon

Vi står for site ledelsen av installasjon og konstruksjon og supervision av mekanisk og elektrisk installasjon. Vi sørger for sikkerhetskoordinasjon, QA-tilsyn, innkjøringsledelse og idriftsettelse av prosessanlegg og prosesslinjer.

Commissioning & handover

Commissioning & Hand-over er den siste fase i vår prosjektmodell, hvor vi bl.a. avleverer anleggsdokumentasjon inkl. CE-merking, dokumentasjon av avtalte Key Performance Indicators for prosessanlegget og prosesslinjene, vi står for avslutning av prosjektet og erfaringsutveksler med prosjektets interessenter.

Projektforløb

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner