CE-merking av ladestasjon til elektriske ferger

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Prosjektbeskrivelse

I Oslo har de investeret i elektriske ferger, og etter planen skulle rutefergene utskiftes ved utgangen av 2021. I den forbindelse var SEAM AS igang med å etablere en ladestasjon på havnefronten i Oslo til de nye elektrisk drevne ferger. Process Engineerings rolle i prosjektet var å facilitere CE-merkings workshops og opplære SEAM`s medarbeidere i CE-merking, dokumentasjon og teknisk dossier.

Prosessen

Process Engineering ble en del av prosjektet i design fasen, hvor det ennå er mulig å endre på designet for å kunne leve opp til og dokumentere Maskindirektivets krav vedrørende Helse og Sikkerhet. SEAM AS ønsket selv å kunne håndtere CE-merkingen videre fremover. Derfor faciliterte vi workshops og risikovurderingsmøter og gav dem forskjellige verktøyer som instruksjonshåndbok og guidelines, så de selv er i stand til å dokumentere, organisere det tekniske dossier og gjennomgå vesentlige HMS krav.

Særlig er det vigtig å få identifisert alle mulige risici og sikre, at man er i overensstemmelse med Maskindirektivet. Våre to medarbeidere i prosjektet gav derfor instruksjon i risikovurdering ved å gjennomgå risici man skal ta stilling til; Er det fare for personsikkerhet? Er man sikker på at fergen ligger stille under ladestasjonen? Hva skjer det, hvis fergen flytter seg?

På den måte gjorde vi det klart hvordan kunden kan få reist sikkerhetsspørgsmål ifm. designet, avprøvd sin løsning, og at så lenge det gjenværende risici, lever designet ikke opp til Maskindirektivet eller andre direktiver, som også kan være relevante.

Prosjektet utførte vi fra vårt kontor i København. Vi hadde kontakt med kunden via Teams, og hver uke hadde vi oppfølgningsmøte, hvor vi gjennomgikk punktene fra sidste møte.

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse og omfanget av prosjektet inneholdt:

  • Facilitere workshops med henblikk på opplæring i CE-merking
  • Granskning av relevante direktiver
  • Facilitere risikovurderingsmøter
  • Instruksjon i organisering av teknisk dossier

Book et møde