FNs verdensmål

I Process Engineering arbeider vi naturligvis med FNs verdensmål både gjennom egne interne tiltak og ved deltagelse i prosjekter som har et grønt avtrykk som bl.a. konvertering av avfall til flytende biogass, gjenbruk av ressurser, og utvikling av drivstoff til fremtidens transportsektor.

Vi har derfor definert de verdensmål, som vi arbeider aktivt med i vårt selskap. Vi arbeider målrettet med verdensmål 7, 9 og 12, hvor fokus er på å bidra til å redusere CO2 avtrykket, sikre økning i bruk av  bærekraftig energi, fremme bæredyktig industri og sikre ansvarlig forbruk og produksjon i den verden, vi lever i.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Tre spørsmål om Process Engineerings arbeide med FN's verdensmål

Hvordan arbeider Process Engineering med FN’s verdensmål?

Få svaret på det i videoen, hvor administrerende direktør Poul B. Jakobsen svarer på tre spørsmål om Process Engineerings arbeide med verdensmålene.

Mål 7: Bærekraftig energi

Vi skal sikre, at alle har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi. Vi skal vekk fra kull og olje og i stedet bruke mer energi fra alternativer som sol, vind og vann.

I Process Engineering har vi et stort fokus på å bidra til å redusere vårt CO2 avtrykk og være med til å sikre en økning i bruk av bærekraftig energi. Særligt har vi fokus på delmålene 7.2 “Øke andelen av bærekraftig energi globalt” og 7.A “Styrke tilgangen til forskning, teknologi og investeringer innenfor ren energi”. Vi deltar i prosjekter som utvikler bærekraftige energikilder, skaper energieffektivitet gjennom bæredygtige ressurser, og vi er en del av nettverket “Triangle Energy Alliance”, som skal gjøre Trekantsområdet til produksjonssentrum for grønne brennstoffer, samt nettverket “Energy Cluster”, som har fokus på utvikling og demonstrasjon av innovative og globale energiløsninger.

Bl.a. har vi deltatt i et prosjekt med fokus på utnyttelse av overskuddsvarme hos CP Kelco, hvor overskuddsvarmen fra kjøletårnene kan levere 25% av varmebehovet i Køge by. Dessuten har vi deltatt i det EUDP-støttede prosjekt “Power2Met”, hvor vi har utviklet et elektrolyseanlegg til produksjon av eMethanol fra bærekraftige energikilder for å reducere utslipp av CO2.

Eksempler på prosjekter, vi har deltatt i
Verdensmål
Verdensmål

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal finne nye metoder til å arbeide mer bæredygtig i verdens fabrikker og virksomheter slik at  vi bruker ressursene mer effektivt og miljømessig fornuftig. Vi skal forske mer i industriens teknologier og oppfordre til innovasjon, og til at flere mennesker arbeider med forskning og utvikling.

I Process Engineering er bæredygtig utvikling viktig i arbeidet med den grønne omstillingen og derigjennom å fremme bæredygtig industri og investere i vitenskaplig forskning og innovasjon. I fremtiden er våre ressurser knappe. Derfor deltar vi i prosjekter som bl.a. har fokus på å utvikle proteiner fra andre kilder enn kjøtt og utvikle prosesser for utnyttelse av restprodukter. Spesiselt har vi fokus på delmål 9.5 “Styrk forskning, og oppgradér industriteknologi”, da innovasjon er en av drivkreftene for økonomisk vekst og utvikling.

Bl.a. har vi deltatt i et prosjekt hos norske Aker BioMarine, som prosesserer omega-3 olje fra krill, om å utvikle og forfine et novel-food krill proteinhydrolysat pulverprodukt ut av restproduktet fra denne omega-3 oljeproduksjon. Derutover har vi deltatt i et prosjekt vedr. et forsøksanlegg med avanserte prosessteknologier til videreutvikling av produkters funksjonalitet og holdbarhet.

Eksempler på prosjekter, vi har deltatt i

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal sikre bæredygtig forbruk og produksjon for å skape en bæredygtig fremtid. Menneskehetens ressursforbruk er enormt, og mye av forbruket er helt unødvendig. Det gjør, at produksjonen kan ødelegge miljøet både lokalt og globalt. Derfor skal vi endre produksjonen, slik at skadelige kjemikalier og avfallsprodukter blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.

I Process Engineering vil vi gjerne være med til å redusere vårt fotaftrykk på naturen og skape ansvarlig forbruk og produksjon i den verden, vi lever i. Særlig har vi fokus på delmålene 12.2 “Bruk og håndtér naturressurser bæredygtig” og 12.4 “Håndtér kjemikalier og avfall forsvarlig”. Vi deltar i prosjekter som utvikler våre måter å håndtere avfall og giftstoffer på og samtidig fremme gjenvinning og gjenbruk av våre ressurser.

Bl.a. har vi deltatt i et prosjekt hos Avista Oil med gjenoppbygging av et raffineri til gjenvinning av brukt smøreolje, det EUDP-støttede prosjekt “Power2Met”, som fremstiller eMethanol til grønn strøm ut fra bærekraftige naturreurser, samt et prosjekt vedrørende omdannelse av plast til olje.

Eksempler på prosjekter, vi har deltatt i
Verdensmål

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde