Prosjekter

Her på siden kan du finne eksempler på noen av våre tidligere utførte prosjekter og få et innblikk i de kompetanser vi tilbyr. 

Scroll ned over siden eller velg den kategori som du gjerne vil finne en referanse innenfor. Klikk på de enkelte referanser for å lese mer om selve prosjektet og om omfanget av våre tjenester.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Aker BioMarine AS har utviklet et nytt proteinhydrolysat for bruk i mat. Aker BioMarine AS ønsket å etablere et pilot- og produktlanseringsanlegg for optimalisering og produktutvikling, som også skulle bane vei for storskala produksjon.

Graasten Salater utvider sine produksjonslokaler, og Process Engineering leverer konsulenttjenester til prosjektet vedrørende prosessanlegget.

Facilitering av CE-merkings workshops og opplæring av SEAM’s medarbeidere i CE-merking, dokumentasjon og teknisk dossier.

Installasjon av varmevekslere i rørsystem hos Avista Green for å utnytte overskuddsenergien til ytterligere forbedring av energinøkkeltallene.

Utarbeidelse av en CE-sammenstillingserklæring iht. EU 1935/2004 på et brukt prosessutstyr, der skulle innstalleres i et anlegg i næringsmiddelindustrien.

CE-merking av inspeksjonsplattformer på Storebæltsbroens høybro og lavbro.

ATEX soneklassifisering av Avista Greens oppsamlingsanlegg i Horsens og anlegget, de prosesserer smøreoljen på i Kalundborg og utifra dette utarbeide en samlet soneklassifikasjonsrapport.

Vi gennemgik anlegget for å utarbeide PI Diagrammer (Piping and Instrumentation Diagram) og fremstille tag-lister.

Process Engineering leverer rådgivertjenester til Comet Bio og deres andel av prosessanlegget. Vi samarbeider på tvers av prosjektet med eieren av demonstrasjonsanlegget og myndighetene i forbindelse med miljøgodkjennelse.

Process Engineering A/S fungerte som underleverandør på alle engineering leveranser til opprensning og fjerning av CO2 samt liquifaction til LBG.

Ekstra ressurs som planner og controller i etableringen av et nytt anlegg til produksjon av melkepulver og morsmelkserstatning.

Ekstra ressurser til å få opptegnet rørsystemet i tre utsugningsanlegg for håndtering av restavfall fra produksjonsmaskiner.

Supportere den overordnede prosjektledelse, tilse at alle kontrakter ble overholdt, og at alt prosessutstyr levde opp til gjeldene EU-lovgivning og kundens standarder.

For en kunde som leverer prosesløsninger til næringsmiddelindustrien utførte vi detalj prosjektering av et CIP-anlegg med item liste, PI Diagram og funksjonsbeskrivelse.

Utvikling av ny prosessløsning for iskrem og prosjektledelse for opgraderingen av miks anlegg frem til oppstart av det nye utstyr som omfattes av utbyggingen.

Forprosjekt for prosessanlegget til protein hydrolysat, samt å assistere med teknisk ekspertkunnskap innenfor bl.a. design, oppbygging og ombygging av fabrikker til produksjon av næringsmiddelingredienser.

Stå for hele den tekniske del i etableringen av CO2-terminalen med utarbeidelse av rørdesign, ajourføring av PID samt design og beregning.

Beregning av CAPEX og OPEX med henblikk på identifikasjon av det mest fordelagtige alternativ til avlufting av spedevann.

Gjennomgå den eksisterende dokumentasjon og CE-merke biomasseanlegget på Asnæsværket i Kalundborg for å sikre at det i dag lever opp til de gjeldende direktiver og standarder.

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol, et såkaldt elektrofuel og CO2-neutral brændsel, til reduktion af udledning af CO2.

Utarbeidelse av CE-merking av nytt losseanlegg på havnen i Skagen.

Gjenoppbygging av nytt og vesentlig større raffineri for Avista Oil på siten i Kalundborg Havn, hvor det tidligere raffineri brant ned til grunnen i 2017.

Anlæg baseret på komplet nye separationsprincipper i drift med en række pulverhåndterings- og separationsproceser forbundet af ca. 40 transportbånd.

Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler.

Udarbejdelse af en fælles procedure i form af en håndbog til håndtering af CE-mærkningsdirektivet og efterfølgende implementering i organisationen.

Kvalificering (URS, IQ, OQ og PQ) af proces- og forsyningsanlæg i en ny facilitet hos Syntese A/S, der ønskede at øge deres API sluthåndtering.

Udnyttelse af overskudsvarme fra tjæredestillationsproces til at producere fjernvarme.

Design av fjernvarmesystem med fokus på miljø, avansert design, utstyr og avfallsforbrenningsanlegg.

Udvidelse af det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 med en ny synteseenhed bestående af et reaktorforlag, reaktor og kondenser.

CE-mærkning af filtreringsanlæg i forbindelse med installation af ekstra filtreringsenheder til oprensning.

Conceptual Design på opgradering af talkumdoseringsanlæg for at sikre fuld kapacitet og reducere spild.

Udvidelse af det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 med en ny type blandingsforlag.

Conceptual Design på opgradering af procesvandsanlæg ift. mulige forbedringer på eksisterende anlæg.

Installering af nye procesanlæg, opgradering af eksisterende procesanlæg og commissioning ved etablering af ny produktionsfacilitet.

Opgradering af Biofacs eksisterende system til acetone oprensning i forbindelse med etablering af ny produktionsfacilitet.

Forøgelse af API sluthåndtering og etablering af bygning indeholdende de tre afsluttende procestrin i produktionen af Mesalazin.

CE-mærkning af tørreskabsanlæg i forbindelse med installation af ekstra ny tørreskabslinje med tørreskab, vakuumpumpe, køleunit og styreskab.

Støj- og energiprojekt hvor overskudsvarmen bliver leveret til fjernvarmenettet.

Ingeniør- og tegneassistance vedrørende design og dokumentationsgrundlag for nyt testcenter.

Designydelser til forsøgsanlæg i et innovationscenter med procesanlæg bestående af avancerede procesteknologier til udvikling af produkters funktionalitet og holdbarhed.

Prosjektledelse på investeringsprosjekt med utvidelse og nybygg av produksjons- og kontorlokaler, prosessanlegg, CIP og forsyningsanlegg.

Formulering af PI Diagram standard og efterfølgende as-build PI Diagram dokumentation på glycidol-anlæg.

Opgradering og effektivisering af mikseanlæg i iscreme fabrik for at imødese krav til kvalitet, fleksibilitet og fremtidige kapacitetskrav.

Design af procesløsning til kontinuerlig køling af produktet grundet kapacitetsudvidelse.

Forprojekt af et langtidsholdbart produkt med teknisk rådgivning af procesanlæg til integration af eksisterende anlæg og CIP.

Udskiftning af eksisterende NH3-køleanlæg med centralt glykol-køleanlæg, mens anlægget stadig forsynede produktionen med køling.

Indkøb og idriftsættelse af vogntog til intern transport på fabriksarealet, hvor varerne og emballagen ikke udsættes for påvirkninger fra vind og vejr.

Etablering af et adgangssystem, så kraner og reolsystem standser, når der er personer, der skal have adgang til forsendelseslager.

Installation af punktudsugning til to eksisterende pakkelinjer og et nyt centralt støvsuger anlæg tilsluttet automatisk CIP-anlæg og varmluftstørringsanlæg.

Udarbejdelse af PI Diagrammer og linewalk på procesanlæg.

Book et møde