CE-merking

Hva er CE-merking egentlig, hvordan sikrer du at ditt produksjonsanlegg lever opp til kravene, og hvordan kan Process Engineering hjelpe deg med det? Les med her på siden, og bli klokere på hva du skal forholde deg til ved CE-merking.

CE-merking er en nøkkelindikator for et produkts overholdelse av EU-lovginingen og muliggjør varers frie bevegelighet på et Europeiske markedet.

Når en produsent oppnår CE godkjennelse av et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-merking. Samtidig garanterer han, at det pågjeldene produkt kan selges i hele det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkia.

Dette gjelder også for produkter, som er produsert i tredjeland, og som selges innenfor EØS og i Tyrkia.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Lever produksjonsanlegget opp til kravene til CE-merking?

Før et maskinanlegg kan tas i bruk skal det være fortatt en CE-merking av maskiner og anlegg med bakgrunn i et dossier, som skal utarbeides av produsenten. Foruten tegninger, beregninger, forsøksresultater og oversikter mm. skal den tekniske dokumentasjon inneholde en risikovurdering samt en bruksanvisning for anlegget.

CE-merking av et anlegg kan være komplekst, fordi arbeidet kan omfatte eldre maskiner uten overensstemmelseserklæring, eller maskinanlegg hvor sluttbrukeren har hatt et ønske om å integrere sitt eget styringskonsept. Ofte vil det også inngå ikke-selvstendig fungerende leveranser av enkeltmaskiner.

Sluttbrukeren skal dermed betraktes som produsent og er ansvarlig for å overholde direktivene i forhold til CE-godkjennelse.

Avgrensing av oppgaven ved CE-merking

Process Engineering A/S kan hjelpe deg med å avgrense oppgaven rasjonelt både med henblik på minimalt tidsforbruk og med sikte på forenkling av dokumentasjonen.

Utarbeidelse av Teknisk Dossier og risikogransking kan utføres for enkeltmaskiner, samlinger av maskiner, produksjonslinjer eller fabrikksavsnitt. Samtidig med at CE-merking blir foretatt, vil anleggets tekniske dokumentasjon bli gjennomgått.

Process Engineering har en sterk posisjon hva angår kunnskap om direktivenes krav, samt omkring en praktisk og rasjonell utførelse av en CE-merking. Det er erfaringsmessig vesentlig å forberede CE-merkingsarbeidet under prosjekterings- og innkjøpsfasen, slik at det blir stilt de relevante krav til leverandørers dokumentasjon og merking av enkeltleveranser.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde