Konsulent

Vi avtaler formen for samarbeide og avtale ut fra kundens ønske, og hva som er den optimale løsning for å sikre et godt prosjektforløp.

Vi tilbyr både konsulenttjenester, prosjektoppgaver og mindre beregnings- og tegneoppgaver, hvor vi i en periode enten inngår i din organisasjon eller utfører oppgaven fra våre egne kontorer. Samtidig tilbyr vi også fleksible former for avtale: fakturering etter tidsforbruk, fakturering etter tidsforbruk med makspris, fast pris eller langvarig samarbeide.

Konsulentjenesten er fleksibel og er tilpasset deg. Vi trår til når du har bruk for ekstra ressurser eller spesielle kompetanser i en periode.

Våre konsulenttjenester baseres på våre medarbeideres sterke kompetanser, som gjør, at vi påtar oss roller som blant annet Prosjektledere, Prosjektassistenter og Site Manager og utfører tegneoppgaver, planlegging og tekniske innkøp. Les mer om våre konsulentytelser herunder og kontakt oss for å høre hvordan vi kan løse din oppgave.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosjektleder

Våre prosjektledere sikrer at ditt prosjekt forløper som planlagt, og at du er oppdatert på status i ditt prosjekt. De har de nødvendige verktøy til disposisjon og har tidligere selv vært prosjektingeniører, noe som gjør at de har erfaring med god prosjektledelse.

Vi arbeider under våre kunders prosjektmodell eller benytter PE sin faseoppdelte prosjektmodell. Både prosjektmodellen og fasene tilpasser vi til det enkelte prosjekt avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet.

Projektledelse
Konsulent

Prosjektingeniør maskin/kjemi/el/prosess

Våre prosjektingeniører inngår som konsulenter i din organisasjon, enten som ekstra ressurs i travle perioder eller hvis du har behov for en særlig kompetanse. Våre prosjektingeniører løser beregningsoppgaver, CAD-oppgaver, utarbeidelse av utbudsmateriale, design av konstruksjoner, og oppgavene løses innenfor prossesanlegg, maskinkonstruksjon, kjemiindustri og el-oppgaver.

Vårt mangeårige arbeide i rådgiverbransjen har brakt oss i kontakt med riktig mange leverandører av utstyr. Denne kunnskapen er en stor fordel i innkjøpsfasen, hvor vi kan assistere dine prosjektledere og innkjøpsavdeling med erfarne ressurser.

Prosjektassistent

Våre prosjektassistenter er en viktig del i utarbeidelse, innhenting og styring av dokumentasjon, teknisk såvel som kommersiell. Våre prosjektassistenter er teknisk utdannet og løser oppgaver som krever dypere teknisk innsikt. Blant annet arbeider våre prosjektassistenter i ditt ERP-system eller andre databaser og sikrer den nødvendige registrering av data.

Konsulent
tegneressource

2D/3D tegneressurser

Våre tekniske designere håndterer komplekse design- og tegneoppgaver innenfor alle prosess- og konstruksjonsområder.

Oppgavene varierer fra få dager`s assistanse til lengrevarende assistanse i forbindelse med utførelse av store prosjekter. Arbeidet foregår enten fra et av våre kontorer eller hos deg. Våre interne CAD verktøy er fra Autodesk (AutoCAD, Inventor og Plant 3D), men vi håndterer også oppgaver i dine CAD verktøy som eksempelvis SolidWorks, PDMS, samt flere.

Planlegger

Våre teknikere har dyp kunnskap innenfor de fleste prosesstekniske disipliner, noe som gjør at de kan assistere deg med detaljert planlegging. Vi sikrer synlig struktur, skaper overblikk over alle aktivitetene og løser planleggingsopgavene ved å benytte Microsoft Project.

Konsulent
Konsulent

Prosjekt controller

Vi har erfarne senior ingeniører som kan sikre økonomisk og kommersiell oppfølging av dine prosjekter. Våre ingeniører har et sterkt teknisk sinnelag og kjennskap til kontrakter og kontraktuell lovgivning kombinert med økonomisk overblikk.

Site Manager/Commissioning Manager

Våre Site Managere og Commissioning Managere er oftest senior ingeniører med mangeårig erfaring fra nettopp den bransje prosjektet omhandler. Oppgavene løser vi i både inn- og utland, hvor vi sikrer, at ditt prosjekt når sikkert i mål.

Våre Site Managere arbeider i tett samarbeide med arbeidsmiljøkoordinatoren for å sikre at arbeidet på siten blir utført forsvarlig.

Samfundsansvar
Konsulent

Arbeidsmiljøkoordinator

Vi har et team av kvalifiserte og sertifiserte Arbeidsmiljøkoordinatorer, som daglig er tilknyttet bygge- og anleggsprosjekter og installasjons prosjekter.

Vi ivaretar din virksomhets rolle som Arbeidsmiljøkoordinator og samarbeider blandt annet om de oppgaver som skal løses av byggherren og de prosjekterende, og vi står for det forebyggende arbeide og effektiviserer byggeplassens sikkerhetsarbeide.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner