PI Diagram

PI Diagram er basis for opptegning av hele prosessanlegget i en 3D modell og hjertet i prosessanleggets oppbygning.

PI Diagram (Piping and Instrumentation Diagram) er et detaljert rør- og komponentdiagram. Det brukes i prosessindustrien, slik at man på en gjennomskuelig og systematisk måte kan danne seg et overblikk over prosessutstyret og dets sammenheng.

I et detaljert Piping and Instrumentation Diagram vil følgende typisk fremgå:

  • Rør og rørstørrelser
  • Rørnummerering
  • Komponenter som instrumenter, ventiler, pumper, tanker og varmevekslere
  • Komponentnummerering
  • Evt. sammenheng mellom instrumenterings- og kontroll anordningene

Det tilbyr vi

Process Engineering har stor ekspertise innenfor design og styring av PI Diagrammer. I samarbeide med deg designer vi den rette prosess til et spesifikt anlegg.

Design av PI Diagram bygger ofte på en mengde prosessdata, som typisk kommer fra laboratorie- eller pilotforsøk. Hos oss kan vi ta disse prosessdata og designe diagrammet, og gjennom hele designfasen holder vi reviews, så vi hele tiden sikrer, at du får et optimalt design med hensyn til produktivitet, sikkerhet og vedlikehold.

P&I Diagram

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde