Installasjon av varmevekslere i rørsystem for å utnytte energikilde

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Prosjektbeskrivelse

Avista Green (AVG) kjøper brukt smøreolje fra hele den kystnære del av Vesteuropa og seiler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mengder som blir innsamlet i Danmark, blir gjenraffinert på anlegget.

I 2017 brant det tidligere raffineri ned til grunnen, og Process Engineering var rådgiver i gjenoppbygningen av det nye og vesentlig større raffineri som i dag står på havnen i Kalundborg. I en del av prosessen i det nye raffineri ønsket AVG å utnytte overskuddsenergien til ytterligere forbedring av energinøkkeltallene eller enhetsforbruket.

Prosjektet er et igangværende prosjekt hvor Process Engineerings rolle er å sikre gjennomføring av modifikasjonen.

Prosessen

Eksisterende prosess:

 • Bruk av termisk energi fra hot-oil til forvarming av in-feed i kolonne.
 • Bruk av høytrykks dampkondensat til kjøling av destillat fra kolonne og herav fremstilling av lavtrykksdamp.
 • Det er overskudd av lavtrykksdamp som må slippes ut.

Prosess etter modifikasjon:

 • Termisk energi fra destillatkjøling på kolonne benyttes direkte til forvarming av in-feed.
 • Modifikasjonen medfører reduksjon av nødvendig energi fra hot-oil anlegg, samt at mengden av lavtrykksdamp reduseres slik at forbruk og produksjon av lavtrykksdamp balanseres.

Dette arbeidet inneholder en bred leveranse av ansvarsoppgaver med design, beregning og innkjøp. Vi deltar i prosjektet med en ingeniør som har det overordnede ansvar fra vår side sammen med interne tegne- og spesialistressurser. Prosjektet løser vi fra vårt kontor i København, men vi er on- site i Kalundborg, når det er behov for det.

Avista Green
Avista Green

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholder:

 • Utarbeidelse av PFD/PID
 • 3D model
 • Isometrier
 • Rørsupport tegning
 • Spesifisering av komponenter
 • Innkjøp av komponenter
 • Pumpeberegninger
 • Rørstressberegnigner
 • Ståldesign og beregning
 • Risikovurdering
 • ATEX vurdering
 • CE-merking
 • Sluttdokumentasjon

Book et møde