Historie

Process Engineering har rådgitt virksomheter i procesindustrien i mer enn 20 år. Alt startet med to ingeniører i et lite kontor i Fredericia. I dag er det fem regionale kontorer fordelt rundt i hele landet og to kontorer i Norge i hhv. Oslo og Stavanger. Medarbeiderantallet øket fra to personer til mer enn 100. Process Engineering A/S’ historie er preget av utvikling og vekst.

Les mer nedunder om Process Engineerings historie – fra starten i 1999 og frem til dagen i dag – hvor vi har fremhevet høydepunktene for de forskjellige år.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Process Engineering A/S’ historie

2023

Process Engineering utvider aktivitetene i Norge ved å åpne et nytt kontor i Bryne utenfor Stavanger. Åpningen av det nye kontoret i Stavanger er et naturlig steg for å kunne tilby lokalt baserte kompetanser og møde økende behov fra kunder i området.

Process Engineering er valgt som Danmarks beste arbeidsplass for seniorer via «Great Place to Work» og som en av Danmarks beste arbeidsplasser generelt.

2023

2022

Process Engineering går igjen utenfor Danmarks grenser og åpner et kontor i Den Bosch i Holland.

For fjerde gang får vi vårt sertifikat i Great Place to Work.

2022

2021

Etter en sløv start på året opplever vi igjen stor aktivitet. Vi opplever særlig stor suksess med vår økende bransjefokus på Energy & Renewables, Industri, Food & Biotech og Pharma. Det er særlig stor etterspørsel med grønne projekter.

2021

2020

Det sker endringer i organisationen, og det ansættes en COO, som skal ivareta aktivitetene i Danmark. Direktør Poul B. Jakobsen gir på denne måten stafettpinnen videre og konsentrerer seg mer om aktivitetene i utlandet.

For tredje år på rad får vi vårt sertifikat i Great Place to Work.

2020

2019

Kontoret i Sorø flytter til en ny adresse, for å få tilstrekkelig plass til de ansatte.

Process Engineering etablerer seg utenfor landets grenser og åpner sitt første utenlandske kontor i Oslo i Norge.

For fjerde år på rad får vi AAA kredittverdighetsdiplom og er én ut av 17 virksomheter med samme rating innenfor bransjen Rådgivende ingeniørvirksomhet i produksjons- og maskinteknikk.

Vi får også vårt andre sertifikat i Great Place to Work og får en 22. plass på listen over Danmarks Beste Arbiedsplasser i kategorien «mellomstore virksomheter mellom 50-499 medarbeidere».

Vi får en femte Gazelle, blir tildelt Spar Nord og BDOs pris «Succesvirksomhed» 2019, vi blir nominert i EY Entrepreneur of the Year og Årets Eierleder, hvor Poul B. Jakobsen i den sidst nevnte vinner Årets Temapris i region Sydjylland for hans fokus på virksomhetens formål og verdier, hvor medarbeiderne og kundene er i sentrum.

2019 markerer også selskapets 20-års jubileum, det blir fejret med en tur til Hamburg med alle ansatte.

2019

2018

Vår danske virksomhet, Process Engineering A/S, blir ISO 9001 godkjent, vi får AAA kreditt rating for tredje år på rad, og vi blir Gazelle virksomhet for fjerde gang på rad. Samtidig blir vi sertifisert for første gang i Great Place to Work og får en 30. plass på listen over Danmarks beste arbeidsplasser i kategorien «mellomstore virksomheter med mellom 50-499 medarbeidere».

En ny strategi, 3xPE, kommer til og setter retning for veksten frem til utgangen av 2023.

2018

2017

Process Engineering blir utnevnt som Gazelle virksomhet for tredje år på rad, vi blir nominert i EY Entrepreneur of the Year og som Årets Eierleder i region Sydjylland, og så får vi AAA kreditt rating for andre år på rad.

2017

2016

Det er et rekordregnskapsår, hvor bunnlinjen er firedoblet til litt over syv millioner kr.

Process Engineering mottar Fredericia Kommunes Forretningspris som Årets Forretningsvirksomhet.

Kontoret i Sorø flytter, det er ikke nok plass. De nye og større lokaler finner vi i Energiens Hus i Sorø. Også kontoret i Brøndby flytter til nye lokaler i Glostrup.

Vi blir for andre år på rad utnevnt som Gazelle virksomhet, og samtidig blir vi AAA kreditt ratet.

2016

2015

Alle avdelinger blir lagt sammen under et selskap. Inntil dette tidspunkt er de forskjellige kontorer registrert med hvert sitt Organisasjons nummer.

Vår danske virksomhet, Process Engineering A/S, blir godkjent til autorisasjon som rådgivningsvirksomhet på det fysiske området, vi blir ISO 9001 godkjent, to medarbeidere blir udannet som Sikkerhetskoordinatorer, og vi får vår første Gazelle-statuett.

2015

2014

Kontoret i Kalundborg får en ny adresse og flytter i nye lokaler på Energivej 3 i Sorø.

2014

2013

Det femte regionale kontor i Danmark åpner i Aalborg, så Process Engineering nå dekker hele landet og lett kan reise ut til kundene.

2013 er også året, hvor det blir satt ekstra fokus på virksomhetens vekst: ved utgangen av 2018 skal det være 100 ansatte, og Process Engineering skal være blant de tre mest foretrukne rådgivere i prosessindustrien i Danmark.

2013

2009

Process Engineering kan feire 10-års jubileum. Det blir gjort med en tur til München med alle medarbeidere. Også et ekstra kontor på Sjælland kommer til og slår dørene opp i Kalundborg.

2009

2007

Vokselysten fortsetter, og ennå et kontor ser dagens lys. Den gang i Aarhus, slik at kundene nord for hovedkontoret i Fredericia lettere kan bli fulgt opp. Men også i Fredericia er kontoret blitt for trangt, og spadestikkene til det kontor, som står der i dag, blir tatt.

2007

2006

Kontoret i Fredericia blir supplert med et kontor i Brøndby, hvorfra kunder øst for Storebælt bedre kan blive servisert.

2006

2003

Process Engineering har for alvor bitt seg fast i prosessindustrien og har vokset fra to medarbeidere til 12. Blant annet kommer det en sekretær med på teamet som tar seg av administrasjon, fakturering og lønn – noe som Poul B. Jakobsen og Lars Rune Ellehaven selv har håndtert inntil da.

Samme år blir Poul B. Jakobsen også eneeier av virksomheten.

2003

2001

Det kommer nye EU-regler for trykkbeholdere, og det gjør, at Process Engineering får sitt gjennombrudd i markedet. På det tidspunkt er vi involvert i design av trykkbeholdere, som nettopp skal oppfylle de nye krav, og det gjør, at vi er noen av de første i Danmark, som er grundig inne i det nye regelsettet.

Samme år blir Process Engineering omdannet til et aksjeselskap.

2001

1999

Alt starter tilbake i 1999, hvor Poul B. Jakobsen og Lars Rune Ellehaven grunnlegger Process Engineering med base i Fredericia, hvor de har fokus på å betjene prosessindustrien. De kjenner hverandre fra tidligere arbeid, og etter fem års samarbeid, starter de eget konsulentfirma. Det er begynnelsen på Process Engineering som vi kjenner den i dag.

1999

Book et møde