Industri

Vi rådgir og assisterer deg i tekniske oppgaver og prosjekter innenfor industri.

Vi er uavhengige rådgivere, som ikke leverer utstyr og anlegg, men i stedet kartlegger og rådgir deg om de optimale løsninger. Vi har bred erfaring innenfor industri med fokus på kvalitet, fleksibilitet og økonomi. Vi er med deg fra start til slutt, når du skal gjennomføre mindre oppgaver, nybygging eller ombygging av tekniske anlegg. Vår tilgang til oppgaver og prosjekter innenfor industri er fleksibilitet, hvor vi alltid tilpasser oss til våre kunder og har fokus på å tilby den riktige kompetanse til oppgaven.

Vi gjør alt benarbeidet og utarbeider utbudsmaterialer, slik at du kjøper inn uten kostbare mellomledd etter prinsippet «by direct». Vi har de grunnleggende kunnskaper og markedskjennskaper til prosessene innenfor industrien, noe som sikrer deg, at prosjekter og oppgaver blir løst best og billigst.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Det tilbyr vi

Oppgavene spenner fra mindre dag til dag oppgaver og til større prosjekter som blir gjennomført over lengre tid. Vi arbeider ofte med forprosjekter for å kartlegge konsepter, økonomi og planlegging i prosjektene. Forprosjektet danner beslutningsgrunnlaget for kundens vurdering for om prosjektet skal igangsettes.

Vi tilbyr blant annet engineering oppgaver, prosjektledelse, tilsynsoppgaver og sikkerhetskoordinering på byggeplasser, CE-merking og ATEX rådgiving. Vi arbeider med en faseoppdelt prosjektmodel, hvor vi effektivt inndrar kundens medarbeidere og knowhow. Samtidig sørger vi for at alle elementene i prosjektet blir behandlet på en trygg måte.

I vårt arbeide utfører vi rørdesign i Plant 3D, AutoPlant og PDMS, rørstressanalyse i Triflex, Rohr2 og Caesar II software, konstruksjon i AutoCAD Inventor og vi foretar FEM/FEA analyse av strukturer.

Industri

Kjemisk industri

Særlig kjemiske anlegg er et kjerneområde for Process Engineering. Vår kjemitekniske avdeling tilbyr blant annet prosessimulering og kan med dette verktøy kartlegge prosessene i din produksjon. Du kan finne mer informasjon om prosessimulering via linket her.

Avløpsvann

Vi tilbyr våre tjenester innenfor avløpsvannsområdet til blandt annet produksjonsvirksomheter og offentlige renseanlegg. Ofte er et forprosjekt med til å danne rammen om oppgaver som skal løses, og oppgavene er ofte endringer i eksisterende anlegg.

Industri
Industri

Gass

I Process Engineering har vi mye erfaring innenfor gassanlegg, hvor vi primært assisterer maskinbyggere og gassprodusenter. Vi tilbyr blandt annet utarbeidelse av PFD (Process Flow Diagram), P&I Diagram, design og beregningsoppgaver, utarbeidelse av Tender, bestillinger/innkjøp og tilsyn med installasjonsarbeide.

Skipsverft

Vi håndterer både design, engineering, dokumentasjon, CE-merking, ATEX og inspeksjon for skipsverft. Vi tilbyr prosjektledelse, design av rørinstallasjoner, rørstressanalyse, trykktapsberegning, konstruksjon av stål og struktur og dokumentasjonshåndtering.

Industri
Stena

Generell industri

Vi assisterer produksjonsvirksomheter, verksteder og maskinbyggere med kompetanser og kapasitet. Industrioppgaver løser vi for blant annet produsenter av byggematerialer, som får løst ad hoc oppgaver eller større prosjekter innenfor deres tekniske produksjonsanlegg. Ofte har våre kunder nøkkelpersoner, som kjenner produksjonen, og som har bruk for ekstra hjelp til å få løst en oppgave.

Vi møter gjerne fysisk opp og deltar som en del av virksomheten i den periode hvor oppgaven utføres.

Våre prosjekter innenfor Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport
Previous slide
Next slide

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde