Biogas til bybusser i Oslo

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosjektbeskrivelse

For Wärtsilä, Norge skulle Victor A/S levere et biogassanlegg til konvertering av avfall til flytende biogass. Med det nye anlegget er det mulig å produsere nok brennstoff til å kjøre 135 busser. På den måte blir både partikkelemissjoner og støynivå redusert, mens CO2-forbruket blir redusert med omkring 10.000 tonn hvert år.

Process Engineering A/S fungerte som underleverandør på alle engineering leveranser til opprensning og fjerning av CO2 samt liquifaction til LBG.

Prosessen

Biogassanlegget er plassert i Nes, Romerike, tett på Oslo og er designet til å motta opp til 50.000 tonn avfall hvert år og konvertere det til biogass. Biogassen blir deretter omdannet til Liquefied BioGas (LBG) og distribuert videre til bruk i transportindustrien. LBG er gass, som kondenseres til flytende form ved å avkjøle den til en temperatur på ca. -160°C og komprimere den til ca. 40 bar.

Process Engineering deltok i prosjektet fra vårt kontor i Fredericia hvor 2-5 teknikere og ingeniører bidro med nedenstående kompetanser. Tett samarbeide og koordinering mellom Victor og Process Engineering sikret at prosjektet ble gjennomført som planlagt og med en tilfreds kunde.

Victor

Leveranser og omfang av prosjektet

Vår leveranse og omfanget av prosjektet inneholdt:

  • Detailed Engineering på fem stk. skids
  • Omdannelse av biogass til naturgass
  • Beregning og konstruksjon av prosestårn til å fjerne CO2
  • Utarbeidelse av layout og 3D rørdesign
  • Rørstressanalyse på rør
  • Design og beregning av stål
  • Generering av isometrier
  • ATEX zone klassifisering
  • Komplett overordnet CE-merking av anlegg
  • Klimaskjerm og lyddemping

Book et møde