Undersøkelse av alternative anlegg til avlufting av spedevann

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Prosjektbeskrivelse

En stor del afv fjernvarmen i Trekantsområdet blir produsert av Ørsted på Skærbækværket i Skærbæk. I tillegg til fjernvarme produseres det også spedevann på Skærbækværket. Spedevann blir avluftet i et eksisterende avlufteranlegg ved et undertrykk på ca. 0,7 bar og ca. 70 grader. Resultatet er avluftet vann med et meget lavt oksygeninnhold som tiltak mot korrosion i fjernvarmerørene.

Avluftning av den store mengde spedevann foregår i dag ved oppvarming av vannet med fjernvarme. Ørsted har et røykgass kondenseringsanlegg, som eventuelt med fordel ville kunne bidra til oppvarmingen slik at fjernvarmeforbruket i avluftningsprosessen kunne reduseres. Ørsted ønsket å undersøke en annen teknologi som alternativ til dette.

Process Engineerings rolle i prosjektet var beregning av CAPEX og OPEX med henblikk på identifikasjon av det mest fordelagtige alternativ.

Prosessen

Process Engineering ble leid inn som konsulent for å undersøke tre alternativer:

  1. Ombygge det eksisterende avluftningsanlegg modernisert til automatisk drift
  2. Benytte en membranteknologi og varme fra røykgass kondenseringsanlegget
  3. Ombygge det eksisterende avluftningsanlegg og benytte varmen fra røykgass kondenseringsanlegget sammen med fjernvarme

Prosjektet strakte seg over 1 måned med en konsulent fra Process Engineering, som utarbeidet varmebalanser, beregnet alternativenes årlige varme- og elforbruk, hadde kontakt til leverandører av rørsystemer, varmevekslere og membrananlegg, samt anlegg til produksjon av ren Nitrogen.

I samarbeide med kunden ble det avholdt ukentlige koordineringsmøter, hvor det ble gjort status på mellomresultatene og det videre forløp. Det resulterte i en beregningsrapport og en presentasjon med resultater av undersøkelsen av de tre alternativer samt en oppsummering til beslutningstakerne.

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand
Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand

Leveranser og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av projektet inneholder:

  • Rapport og presentasjon
  • PFD (Process Flow Diagram)
  • Varme- og massebalanse
  • CAPEX og OPEX
  • Sammenligning av alternativer

Book et møde