Prosjektledelse

I Process Engineering har vi sertifiserte prosjektledere, som med deres teoretiske og praktiske prosjekterfaring kan gjennomføre ditt prosjekt med fokus på leveranser, tidsplan og økonomi.

En suksessfull gjennomføring av et prosjekt avhenger i høy grad av de kompetanser som hele prosjektteamet har. Særlig gjelder dette prosjektlederen. Prosjektledelse er en selvstendig disiplin på samme nivå som ingeniørkunnskap, og hos oss anerkjenner vi, at en prosjektleder ikke alene har teknisk innsikt, men også kommersiell, kontraktuell og organisatorisk forståelse. I samarbeide med deg og ut fra det konkrete prosjekt sammensetter vi det optimale prosjektteam basert på den aktuelle tidsplan og investering.

Vi hjelper i alle prosjektets faser. Fra den spede prosjektstart til den avsluttende idriftsettelse med prosjektledelse, prosjekteksekvering, planlegging og økonomistyring. Les mere herunder om våre kompetanser innenfor prosjektledelse, og hva vi kan tilby deg.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosjektledelse

Våre prosjektledere kjenner prosjektarbeidets “natur” og har fokus på at et prosjekt har en spesifikk start- og sluttdato. Underveis i prosjektet rapporterer prosjektlederen til styregruppen. Rapporteringsnivået avtaler vi med deg ved prosjektets start, men typisk foregår rapporteringen månedlig og inneholder status på fremdrift, økonomi, timeforbruk, innkjøp og evt. forhindringer.

Våre prosjektledere sikrer, at prosjektet blir på sporet, og at de nødvendige tiltak blir implementert underveis i hele prosjektforløpet.

Projektledelse
Projekteksekvering

Prosjekteksekvering

Prosjekteksekvering er dreieboken for prosjektet, og prosjekteksekveringsplanen utarbeider vi for prosjekter av et visst omfang, hvor vi beskriver prosjektet i detaljer. Dokumentet fungerer som prosjektlederens rettesnor for, hvordan prosjektet skal gjennomføres. I planen beskriver vi alle elementer av prosjektet som f.eks. prioriteringer, tidsplan, deltagere og sikkerhet.

Projekteksekveringsplanen tilpasser seg til de endringer som kan oppstå i et prosjekt. Det er dermed et dynamisk verktøy, vi alltid deler med deg og som blir godkjent av deg.

Planlegging

Sammen med prosjektteamet identifiserer og beskriver våre prosjektledere de aktiviteter som er nødvendig for å kunne utføre en oppgave på et prosjekt. Vi tidsestimerer alle oppgaver ved å samle relevante interessenter i prosjektet og få deres anslag på aktivitetenes rekkefølge og varighet. Informasjonene samler vi i det tidsplanverktøy som vi sammen har valgt til prosjektet, slik du får overblikk over omfanget, tiden og økonomien på de oppgaver som skal utføres.

En vel utført tidsplan bidrar til effektiv prosjektgjennomførelse ved å:

  • holde styr på aktivitetene og fremdriften
  • holde styr på milepeler
  • sikre optimal allokering av ressurser
  • bestemme den kritiske vei (den kortest mulige tid til å fullføre et prosjekt eller en fase)
  • potensielt minimere prosjektets gjennomføringstid (“time is money”)
Projektledelse
Projektledelse

Økonomistyring

Prosjekteieren understøtter prosjektlederrollen i matrixorganisasjonen ved å gi prosjektlederen den tverrfunksjonelle autoritet til budsjettering og styring av prosjektøkonomien (CapEx.).

Våre prosjektledere estimerer (+/-10 til 20%) og budsjetterer prosjektøkonomien i alle prosjektets faser etter nærmere avtalt kategorisering og detaljeringsnivå. Økonomistyringen under prosjekteksekveringen kontrollerer vi etter prinsippene godkjent budsjett, forpliktet budsjett, omkostninger for å gjennomføre og estimert omkostning ved ferdiggjørelse.

I samarbeide avtaler prosjekteieren og våre prosjektledere intervallet for rapportering av prosjektets økonomi, som inneholder:

  • Budsjettoppdatering vedr. tilleggsordre
  • Økonomioppsummering pr. kategorisering
  • Årsaksforklaring vedr. avvikelser
  • Korrigerende handlinger vedr. avvikelser
  • Betalingsoversikt til likviditetsbudsjett

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner