Politikk vedrørende persondata

På denne siden kan de lese vår politik vedrørende persondata, og hvordan vi registrerer og opbevarer dine persondata. DU har til enhver tid rett til å få innblik i, hvilke data vi har om deg. Kontakt oss og hør nærmere.

Registrering av persondata

Process Engineering A/S innsamler dine personoplysninger, som du selv avgir til oss. Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjelp til å forstå, hvilke data vi mottar, hvorfor vi har dem, og hva vi bruker dem til.

Mottak og behandling av data

Process Engineering behandler kun de data om deg, som du gir oss, når du sender en mail til oss. Vi bruker ikke flere data enn dem det er bruk for til det konkrete formål.

Beskyttelse av personoplysninger

Ifølge persondataloven skal de personlige opplysninger opbevares sikkert og fortroligt. De motatte personlige opplysninger gjemmes på computere med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerete omgivelser. Samtidig blir våre sikkerhetsforanstaltninger kontrollert løpende for å avgjøre, om vpre personopplysninger håndteres forsvarlig og under stadig hensyn til den enkeltes rettigheter som person. Man avgir sine egne personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes løpende, etterhvert som det formål, de ble innsamlet til, avsluttes.

Din rett til innsigt i, hvilke opplysninger PE behandler

Du har til enhver tid rett til å få opplyst, hvilke data vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi benytter dem til.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde