Food & Biotech

Process Engineering har mange års erfaring med prosessdesign innenfor Food & Biotech. Vi arbeider sammen med deg for å levere den beste prosessløsning.

I samarbeide med våre kunder bidrar vi til prosessløsninger som produserer sunne og bærekraftige næringsmidler av høy kvalitet. Prosessdesignet fokuserer på løsninger som er teknologiske innovative, bærekraftige og ressurseffektive. Våre designløsninger ivaretar bl.a. næringsmiddel- og biotekindustriens målsetninger rundt den grønne omstillingen og dermed en reduksjon av CO2 frem mot 2030.

Vi har inngående kunnskap om næringsmiddel og biotek bearbeidingsanlegg ut fra alminnelig god fremstillingsmessig praksis for hygienisk utstyr, komponenter og materialer som blir benyttet til å håndtere, behandle og pakke produkter, hvor en høy grad av hygiene er påkrevet. Designet av prosessanlegg og prosesslinjer følger bl.a. anerkjente hygiene standarder som EHEDG guidelines, 3-A sanitær standarder, EU-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander egnet til kontakt med næringsmidler m.m.

Våre tjenester omfatter end-to-end engineering prosessdesign med mange års praktisk erfaring fra prosessanlegg og prosesslinjer. Våre mange forskjellige oppgaver og prosjekter relatert til ulike prosessanlegg og prosesslinjer innenfor Food & Biotech gir oss den nødvendige bransjekunnskap i flere deler av industrien. Du kan lese mer om de forskjellige deler av industrien herunder.

Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Det tilbyr vi

Med Process Engineering som tverrfaglig ingeniørpartner er ditt prosjekt i fokus. Vi ivaretar hele prosjektet med rapportering til f.eks. styregruppen, inngår i et prosjektteam med referanse til din prosjektleder eller deltar som en spesifikk konsulentleveranse under din styring og ledelse.

Vi tilbyr forundersøkelse, konseptuell og basis design, detaljert design, installasjon og innkjøring samt dokumentasjon og avlevering. Vi har erfaring med mange teknologier og enhetsoperasjoner på tvers av Food & Biotech sektoren, noe som du kan lese mer om under områdene Ingredienser, Meieri, Bryggeri og mineralvann, Slakteri & foredling, sjømat-industrien og Bakeri, sjokolade & frokostblandinger.

Ingredienser

Våre kompetanser fra praktisk erfaring med relevante teknologier og mulighet for å utføre detaljert design plasserer oss som den ledende blant rådgivere til ingrediensbransjen. Ingrediensbransjen produserer mange innovative produkter, hvor IP-rettigheter er svært avgjørende. De er naturligvis mere lukket omkring prosessen og ikke alltid interessert i én turnkey leverandør av prosessanlegget. De har derfor bruk for rådgivere som forstår detaljene i teknologiene og bl.a. kan håndtere grenseflaterne mellom disse.

Noen av prosjektene har blitt til i et universitetsmiljø og er som regel av en innovativ karakter, hvor ingrediensene oppfyller funksjonelle sunnhetsegenskaper og skaper en sirkulær verdikjede gjennom utnyttelse av restprodukter fra annen næringsmiddelproduksjon. Andre ingredienser forlenger næringsmidlenes holdbarhet. Process Engineering er derigjennom med til å oppfylle FNs verdensmål innenfor bærekraftig utvikling, dette er noe vi verdsetter.

Forprojekt - Protein Launch Plant
Food og biotek

Meieri

Vi tilbyr vår omfattende viten om prosessanlegg til meieribransjen i inn- og utland til alle oppgaver uansett størrelse og kompleksitet. Vi utfører driftmessig gjennomgang på eksisterende prosessanlegg og prosesslinjer og tilbyr fleksibel og økt ressursstyring til teknisk avdeling. Vår innvolvering i prosjektet muliggjør «fast track» eksekvering og CapEx optimering. Vi kan levere alle funksjonene i prosjektorganisasjonen fra prosjektdirektør, teknisk prosjektledelse, prosess-ingeniør, site ledelse, supervision/kontroll, innkjøringsansvarlig, innkjøringsingeniør, sikkerhetskoordinasjon til dokumentasjon.

Våre kompetanser spenner over pulverhåndtering, rekombinerings-anlegg, silo & tank lagring, råmelksanlegg, varmebehandling, aseptikk, fermenteringsanlegg, osterianlegg, krystallisering, separasjons- og filtringsprosesser, hydrolyseringsanlegg, aktivkull-anlegg, avkalkings-anlegg, elektrodialyseanlegg, smør- og oljeanlegg, iskremanlegg, oppkonsentrering via f.eks. inndamping, tørkeanlegg til pulver, fylle-, pakke-maskiner og pulveremballering, ferdigvare håndtering og CIP-anlegg.

Bryggeri og mineralvann

Bryggeri- og mineralvannindustrien omfatter hos oss bryggerier, brus-, saft-, mineralvann- og juicefabrikker. Disse fabrikker og prosessanlegg har synergi med våre kompetanser og erfaringer på hele eller deler av prosessene.

Vår know-how inkluderer råvarehåndtering som f.eks. pulver, sukker, dissolver og mikse- og doseringsanlegg, rensing, gjæring/fermentering, inaktivering/varmebehandling, fyllemaskiner og kunnskap om komponent- og instrumentvalg i prosessdesignet.

Food & Biotech
Food og biotek

Slakteri & foredling og sjømatindustrien

Med bakgrunn i våre erfarne medarbeidere i slakteri og foredlingsbransjen tilbyr vi våre tjenester til løsningsforslag på hele produksjonskjeden fra slakting av levende dyr til utskjæring og innpakking av ferdigvarepålegg.

Våre interne kompetanser spenner i dag over:

  • Slakting, oppskjæring, utbeining og pakking
  • Logistikk, videreforarbeiding, detaljpakking, lager og ekspedisjon
  • Hygieneløsninger, personale og vareflow
  • Automasjon, MES og IT

Tjenestene tilbyr vi i både inn- og utland, og prosjektene er svært forskjelligartet. I prosjektenes innledende prosjektfaser utarbeider vi alt fra masterplaner for produksjonsfasilitetene ut fra kundens eget feasibility study til gjennomgang og sparring vedrørende innkjøp, installasjon og innkjøring av pakkelinje. Våre medarbeideres  praktiske hands-on erfaring betyr at du får driftsmessige sparringsmuligheter.

Bakeri, sjokolade & frokostblandinger

Hos oss omfatter Bakeri, sjokolade & frokostblandinger bl.a. bakerier, snacks, godteri- og sjokoladefremstilling, frokostblandinger, convenience food og alkoholdestillasjon. Disse fabrikker og prosessanlegg har synergi med våre kompetanser og erfaringer.

Våre kunnskaper kommer fra erfaring med drifts- og prosessdesign og spenner over:

  • Pulverhåndtering, oppbevaring og pakking av pulver
  • Kravsspesifikasjon
  • Risikoanalyse (HAZOP), zoneklassifisering (ATEX) og CE-merking
  • Prosessdesign og validering av prosesanlegg og prosesslinjer inkl. komponent- og instrumentvalg
Food & Biotech

Våre prosjekter innenfor Food & Biotech

Industriel suppekoger inkl. CIP-system
Færdig design af PI Diagram baseret på PFD, dimensionering af tanke, rør og kogekar, samt design af specielle CIP-løsninger for at rengøre åbne tanke og rør.
Commissioning Manager
Indkøringsansvarlig under indkøring af osteri i Neumünster i Tyskland.
Procesingeniør til fødevareindustri
Ydelser til procesdesign af procesanlæg til fødevareindustrien i ind- og udland, PI Diagram, database (stykliste), tilbudsforespørgsel, indkøb, FAT med slutkunde, dokumentation og CE-mærkning, samt CAD design.
Design av gjæranlegg
Prosjektledelse for kundende, utarbeidelse av PI DIagram, kravsspecifikasjon for komponentvalg og instrumentering, innhente tilbud på alle komponenter, 3D rørdesign og layout.
Previous slide
Next slide

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner