Industri

Storebæltsbroen

CE-merkning av inspeksjonsplattformer på Storebæltsbroen

CE-merkning av inspeksjonsplattformer på Storebæltsbroen Prosjektbeskrivelse Storebæltsbroen består av en høybro og en lavbro oppdelt av Sprogø. Høybroen, som er den østlige bro, er en stålbro, hvor den midterste del er opphengt i to hovedkabler. Hovedkablene er forankret i de 2 ankerblokker, og kablene hviler ned på de to pyloner. Lavbroen, som er den vestlige […]

CE-merkning av inspeksjonsplattformer på Storebæltsbroen Read More »

Varmecentral

Forberedelse til utskifting av styresystem i fire desentrale varmesentraler

Forberedelse til utskifting av styresystem i fire desentrale varmesentraler Prosjektbeskrivelse Varmeforsyningen i Slagelse er basert på brenning av halm, og ved nød-stopp, spissbelastning og i vinterperioden fungerer fire desentrale olje- og gassfyrte verk som backup til varmeforsyningen. SK Forsyning ønsket å utskifte styresystemets eldre PLC-system (Programmable Logic Controller), da de fire desentrale fjernvarmeverk var olje-

Forberedelse til utskifting av styresystem i fire desentrale varmesentraler Read More »

Lundberg Tech

Opptegning av rørsystemer til anlegg for håndtering av restavfall fra produksjonsutstyr

Opptegning av rørsystemer til anlegg for håndtering av restavfall fra produksjonsutstyr Prosjektbeskrivelse Lundberg Tech A/S er leverandør av units og systemer for håndtering av restavfall fra produksjonsmaskiner til blant annet etikettindustrien. De utvikler og produserer mange forskjellige granulatorer/cuttere, All-In-One enheter og sentrale systemer til anlegg for restavfalls-håndtering, som opptegnes og leveres til deres kunder. Etikettene

Opptegning av rørsystemer til anlegg for håndtering av restavfall fra produksjonsutstyr Read More »

Linde Gas

Etablering av Linde Gas’ første danske CO2-terminal

Etablering av Linde Gas’ første danske CO2-terminal Prosjektbeskrivelse Linde Gas (tidl. AGA) er Nord-Europas ledende industrigasselskap, og de sikrer stabile forsyninger til det danske marked. I 2018 inngikk de en avtale med LINDØ port of ODENSE om å plassere deres første danske CO2-terminal på Lindøs Terminal Nord. Herfra leverer Linde Gas i dag CO2 som

Etablering av Linde Gas’ første danske CO2-terminal Read More »

Stena

Anlæg til knusning og separation af metalskrot

Anlæg til knusning og separation af metalskrot Projektbeskrivelse For at leve op til ny lovgivning om reduktion af deponiandelen fra metalskrotning skulle Stena Metal Recycling A/S inden ultimo 2017 have et anlæg baseret på komplet nye separationsprincipper i drift på deres anlæg på Grenå Havn. Anlægget omfattede en række pulverhåndterings- og separationsprocesser forbundet af ca.

Anlæg til knusning og separation af metalskrot Read More »

Anlæg til produktion af bindemidler

Anlæg til produktion af bindemidler

Anlæg til produktion af bindemidler Projektbeskrivelse Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler. Nedrivning af uddaterede produktionsudstyr og genopbygning af de nye produktionsafsnit skulle af hensyn til forsyning af markedet i stort omfang foregå samtidig med, at der blev produceret på anlægget. Det stillede store krav til

Anlæg til produktion af bindemidler Read More »

Udnyttelse af overskudsvarme

Udnyttelse af overskudsvarme

Udnyttelse af overskudsvarme Projektbeskrivelse Udnyttelse af overskudsvarme fra tjæredestillationsproces til at producere fjernvarme. Produktionen af fjernvarme er en sidegevinst til anlæggets opbygning, som sikrer korrekt temperaturstyring og dermed optimal styring af processen og køling uanset omgivelsestemperaturen. Processen Projektet blev gennemført af et mindre team af projektledere, ingeniører og tegnere, som gennemførte basic og detailed design,

Udnyttelse af overskudsvarme Read More »

Linewalk

Linewalk og opdatering af PI Diagram

Linewalk og opdatering af PI Diagram Projektbeskrivelse Opdatering af PI Diagrammer på eksisterende produktionslinjer for omfattende procesanlæg. Processen Gennemgang og linewalk af eksisterende procesanlæg. Samtlige originale PI Diagrammer blev gennemgået og tilrettet og arkiveret i kundens database. Arbejdet blev udført og planlagt koordineret i samarbejde med kundens nøglepersoner. Ydelse og omfang af projektet Vores ydelse

Linewalk og opdatering af PI Diagram Read More »

Design af CO2 gasterminal

Design af CO2 gasterminal

Design af CO2 gasterminal Projektbeskrivelse Etablering af ny gasterminal for distribution af gas. Gassen leveres med skib til modtagestation og pumpes til terminalen for opbevaring og bliver efterfølgende distribueret med tankbil. Processen På basis af kundens egne PI Diagrammer gik projektet ud på at etablere en ny gasterminal til modtagelse og distribution af gas. Process

Design af CO2 gasterminal Read More »

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner Projektbeskrivelse 2 stk. 55 meter høje Calsiner skulle udskiftes til nye, der er 72 meter høje. Process Engineering blev kontaktet for konstruktion af diverse specielle kraner og andet løfteudstyr til at udføre opgaven. Samtidig stod vi får CE-mærkning af alt det løfteudstyr, der skulle bruges.

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner Read More »

Book et møde