Forberedelse til utskifting av styresystem i fire desentrale varmesentraler

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Peter Lindblom
Avdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Prosjektbeskrivelse

Varmeforsyningen i Slagelse er basert på brenning av halm, og ved nød-stopp, spissbelastning og i vinterperioden fungerer fire desentrale olje- og gassfyrte verk som backup til varmeforsyningen. SK Forsyning ønsket å utskifte styresystemets eldre PLC-system (Programmable Logic Controller), da de fire desentrale fjernvarmeverk var olje- og gassfyrt og for å miljøoptimere og leve opp til nåtidens krav.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å gjennomgå anlegget for å utarbeide PI Diagrammer (Piping and Instrumentation Diagram) og fremstille tag-lister.

Prosessen

SK Forsyning ønsket PI Diagrammer av de fire desentrale fjernvarmeverk basert på deres eksisterende flowdiagrammer. To av våre medarbeidere opptegnet derfor PI Diagrammer for hver av fjernvarmeverkene for å kartlegge, hvor mange ventiler og instrumenter, det var, og deres plassering. Alle rørforbindelser, ventiler og instrumenter ble opptegnet og satt inn i diagrammene med de korrekte størrelser og fikk etterfølgende et tag-nummer, som ble overført til en tag-liste.

Deretter utførte vi risikovurdering iht Maskindirektivet av alle fire verk i samarbeide med kunden og for å klarlegge mulige risici som; Hva skjer det, hvis man skifter automasjonen og innsetter det nye PLC-styresystemet? Hva er risikoen ved det, og hva kan det skje av feil?

Prosjektet resulterte i 28 stk. PI Diagrammer, og både PI Diagrammene og tag-lister brukes etterfølgende som grunnlag for det nye PLC-styresystem.

P&I Diagram

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholder:

  • Tegning av PI Diagram
  • Tag-lister
  • Risikovurdering

Book et møde