CE-merkning av inspeksjonsplattformer på Storebæltsbroen

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Peter Lindblom
Avdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Prosjektbeskrivelse

Storebæltsbroen består av en høybro og en lavbro oppdelt av Sprogø. Høybroen, som er den østlige bro, er en stålbro, hvor den midterste del er opphengt i to hovedkabler. Hovedkablene er forankret i de 2 ankerblokker, og kablene hviler ned på de to pyloner. Lavbroen, som er den vestlige bro, er en relativ lav betonkonstruksjon. Under broene og oppe på hovedkablene kjører det noen serviceplattformer. Disse plattformene har siden de ble konstruert gjennomgått noen konstruksjonsendringer. Foretas det vesentlige konstruksjonsendringer skal det lages ny risikovurdering og CE-merking. AS Storebælt ønsket derfor å sikre at det gjeldende Maskindirektiv ble overholdt.

Prosjektet er et nettopp avsluttet prosjekt, hvor Process Engineerings rolle har vært å gjenvurdere CE-merkingen og risikovurderingen av konstruksjonene på i alt 4 plattformer og å sikre, at plattformene lever opp til de gjeldende krav i Maskindirektivet.

Prosessen

Process Engineering er leid inn som konsulent til å CE-merke og finne frem til de risici, som kan ha oppstått siden leveringen, for på den måte å sikre en fullstendig dokumentasjon. Maskindirektivet krever full dokumentasjon på alt, slik at  Arbeidstilsynet kan sette seg inn i hvordan maskinene virker, og om det er noen mangler. Gjennom årene er det foretatt små arbeider på serviceplattformene til både øst- og vestbroens konstruksjoner. De skal alle dokumenteres, CE-merkes og risikovurderes. Derfor har vi tett kontakt med både kunde og underleverandører for å innhente den nåværende dokumentasjon. Ut fra dette fastslår vi konstruksjonenes risici.

Alt papirmateriale er digitalisert for å skape en samlet dokumentasjon inneholdende teknisk dossier, overensstemmelseserklæring og risikovurdering.

I forbindelse med en annen oppgave på Storebæltsbroen har Process Engineering fått et ekstra prosjekt vedr. maling av broens ekspansjonsfuger, som er de stålelementer hvor broen kan kompensere for bro-dragernes temperaturendringer. Her er vi ansvarlige for risikovurdering av en malekabin i henhold til Maskindirektivet samt arbeidsprosessene med hensyn til ATEX klassifikasjon.

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse og omfanget av prosjektet inneholder:

  • CE-merking
  • Risikovurdering
  • Oppdatering av CE-merkingsskilt
  • Innhentning av dokumentasjon fra underleverandører
  • Samlet dokumentasjon i hvert sitt dossier
Storebæltsbroen
Østbroens kabel-inspeksjonsplattform
Storebæltsbroen
Østbroens inspeksjonsplattform på tilslutningsfaget
Storebæltsbroen
Østbroens inspeksjonsplattform på tilslutningsfaget
Storebæltsbroen
Østbroen inspeksjons plattform på Hængefaget
Storebæltsbroen
Vestbro inspeksjonsplattform

Book et møde