Etablering av Linde Gas’ første danske CO2-terminal

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Prosjektbeskrivelse

Linde Gas (tidl. AGA) er Nord-Europas ledende industrigasselskap, og de sikrer stabile forsyninger til det danske marked.

I 2018 inngikk de en avtale med LINDØ port of ODENSE om å plassere deres første danske CO2-terminal på Lindøs Terminal Nord. Herfra leverer Linde Gas i dag CO2 som er utvunnet som et biprodukt fra andre produksjoner, direkte til kundene.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å stå for hele den tekniske del i etableringen av CO2-terminalen med utarbeidelse av rørdesign, ajourføring av PID samt design og beregning av et 1,5 km. langt rør (transfer line) til å transportere det -40 grader kalde CO2 fra havnekaien til terminalen.

Prosessen

Vi deltok i prosjektet med en prosjektleder, prosjektingeniører og tekniske designere med ansvar for utarbeidelse av den tekniske del. Gjennom hele prosjektet hadde vi tett kontakt og daglig koordinering med kunden og løste prosjektet både fra vårt eget kontor og fra siten ved Lindø.

Vi utarbeidet rørdesignet og etterberegnet rørdimensjoneringene iht. den ønskede kapasitet og sikret et opdateret PID frem til det endelige layout, samt utarbeidelse av utbudsmaterialer.

Under installasjon og commissioning fasene deltok vi på siten i samarbeide med kundens commissioning manager og supporterede på den tekniske del som bl.a. line walk og tilsyn med installasjonsarbeidet.

I tillegg leverte vi support på SIL klassifisering (Safety Integrity Level) ved å gjennomgå alt utstyret til terminalen for å sikre det rette sikkerhetsnivå, samt hjelp med at få godkjenning hos tredje part iht. PED (Pressure Equipment Directive) og utarbeidelse av brukermanual for anlegget.

Rørforbindelsen mellem havnekaien og terminalen var en spesiell utfordring å beregne. I dag blir det losset CO2 en gang hver uke, og da røret skulle plasseres under jorden, skulle det tas høyde for, at røret trekker seg sammen, når det flyter -40 grader CO2 igjennom det. Samtidig ble plasseringen av røret på havnekaien endret underveis i prosjektet, noe som gjorde, at rørenden ikke lenger var lang nok til at skipet kunne koble seg på terminalen. For å løse det problemet designet vi spesielle rørvogner med flanger, som manuelt blir kjørt ut slik at rørendene oppnår optimal position ift. skipet.

Linde Gas
Linde Gas
Linde Gas
Linde Gas

Leveranser og omfang av prosjektet

Våre leveranser og omfanget av prosjektet inneholdt:

 • Utarbeidelse av rørspesifikasjoner
 • 3D rørdesign og isometrier for verkstedsfremstilling
 • Trykktapsberegninger for rørdimensjoneringer
 • Stressberegninger for temperaturutvidelser og plassering av rørholdere
 • Design av stålkonstruksjoner og styrkeberegninger
 • Utarbeidelse av utbudsmateriale
 • Teknisk og kommersiel support ved teknisk avklaring og kontrahering
 • Deltagelse i HAZOP (Hazard and Operability Studies)
 • SIL support
 • Fremstilling og styring av MOC (management of change)
 • Fremstilling og styring av mangelliste
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekt review med relevante interessenter
 • Deltagelse i utarbeiding av brukermanual

Book et møde