Opptegning av rørsystemer til anlegg for håndtering av restavfall fra produksjonsutstyr

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Peter Lindblom
Avdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Prosjektbeskrivelse

Lundberg Tech A/S er leverandør av units og systemer for håndtering av restavfall fra produksjonsmaskiner til blant annet etikettindustrien. De utvikler og produserer mange forskjellige granulatorer/cuttere, All-In-One enheter og sentrale systemer til anlegg for restavfalls-håndtering, som opptegnes og leveres til deres kunder. Etikettene utstanses, og restavfallsmaterialet fra disse utsuges i rørsystemer, blir granulert og transportert til en felles oppsamlingsenhet.

Lundberg Tech A/S hadde bruk for ekstra ressurser til å få opptegnet rørsystemet i tre utsugningsanlegg.

Prosessen

På basis av sluttkundens ønsker for plassering av utsugskanalene, opptelling av utstyrspakken og oppmåling av fabrikkslayoutet opptegnet vi røranlegget i Inventor, dette inkluderte opptegning av det komplette rørlayout med rørbøyninger og T-stykker, samt å sikre den korrekte mengde luft i utsugningsanlegget.

En maskintekniker fra Process Engineering A/S ble leid inn av Lundberg Tech A/S som en ekstra ressurs til hjelp på tre prosjekter. Prosjektene ble utført fra Lundberg Tech A/S’ kontorfasiliteter og løp over to måneder.

Lundberg Tech

Leveranse og omfang av prosjektene

Vår leveranse og omfanget av prosjektene inneholdt:

  • Design av rørlayout
  • Beregning av rørdimensjoner

Book et møde