Industri

ME Production

Beregning av fundament til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing

Beregningsmodell av fundament og stålstruktur til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing Prosjektbeskrivelse ME Production ønsket en beregningsmodell for nye, større og tyngre scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing. Denne beregningsmodelmodell skulle fremover fremover med det formål å kunne tilpasse fundamentene/stålkonstruksjonene til scrubbere til de enkelte skip`s individuelle oppbygning og innbygningsmuligheter. Kort …

Beregning av fundament til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing Read More »

Design af CO2 gasterminal

Anlegg for CO2

Utarbeidelse av PI Diagram og komponentliste oppbygging Rørstressberegninger basert på termiske påvirkninger, trykk påvirkninger, jordskjelv og vindlaster 3D design av units og rørbroer

AquaTech Solutions

Landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

Implementering og support av AutoCAD Plant 3D Rørdesign utført i Plant 3D Nødbøyningsberegning av kompositt gangbro

Tryktabsberegning

Trykktapsberegning av rørsystem

Trykktapsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ut fra tegning av rørsystem og data på medie, flow, trykk, temperatur, densitet og viskositet Utarbeidet beregningsrapport til kunden

Reference - systembygger

Prosjektassistanse til fem varmepumpeprosjekter

Inngå avtale med alle leverandører og administrere innkjøp til prosjektet Trykktapsberegninger for alle rør innen bestilling av pumper Koordinering og avklaring med styringsleverandør Utarbeidelse av P&I Diagram samt komponentliste Oppdatering av design beregningssystem