Ventilasjon

Vi kan hjelpe deg med å få etablert et effektivt ventilasjonssystem.

Et Lovpliktig og effektivt ventilasjonssystem skal etableres i forbindelse med alle prosesser som utvikler støv, gasser og lignende. Det kan være et sentralt plassert ventilasjonsanlegg eller mindre lokale anlegg ved de enkelte prosesser. Det gjelder både i produksjonen, hvor det skal lages prosessventilasjon og/eller romventilasjon/ventilasjons anlegg, samt i de administrative lokaler hvor det ønskes komfortventilasjon.

I langt de fleste tilfelle skal det også etableres en effektiv romventilasjon. Denne form for ventilasjonssystem består av utsuging av restforurensing fra diverse prosesser samt en innblåsing av frisk luft utenfra. For å oppnå en bedre driftsøkonomi er det en fordel å benytte et ventilasjonsaggregat hvori det er montert en varmeveksler. Veksleren oppvarmer innblåsingsluften via den utsugde luft i kalde perioder.

I administrative områder (kontorer og lign.) anbefales det at det etableres komfortventilasjon bestående av utsuging og innblåsing av frisk luft. Da det er krav om at innblåsingsluften skal kunne oppvarmes anvendes det et komplett aggregat med ventilatorer, filter, varmeflate/varmeveksler og evt. kjøleflate.

Det tilbyr vi

Vi kan hjelpe med å få etableret et effektivt ventilasjonssystem og i forhold til valg av prinsipper, valg av leverandører, spesifisering av systemet, dimensjonering av systemet ut fra gjeldende lovgivning, tegning av systemet, dokumentasjon af systemet og utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsmanual.

Ventilation

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner