Tørking og inndamping

Om du skal bruke tørking eller inndamping avhenger av slutproduktet. Kan slutproduktet pumpes, snakker man om inndamping, og motsatt er der snakk om tørking, hvis slutproduktet ikke kan pumpes.

Tørking er en prosess, hvor det fjernes vann fra et fast produkt. Vannet kan fjernes enten mekanisk eller ved tilførsel av varme. Mekanisk fjerning av vann er den billigste metode, men det kan kun la seg gjøre ned til et bestemt vanninnhold. Deretter skal vannet fjernes ved tilførsel av varme (typisk luft), og det er svært energikrevende. Tørking benyttes typisk for å gjøre et organisk stoff lagerstabilt, ved at man tørker til en vannprosent under 10%, slik at materialet ikke råtner.

Inndamping benyttes til å oppkonsentrere et produkt, så f.eks. transportomkostninger reduseres. Et produkt inddampes ofte innen det tørkes.

Kontakt meg for mer informasjon
Peter Lindblom
Avdelingsleder, Sorø
Telefon: +45 2986 8051
E-mail: pl@proeng.dk

Det tilbyr vi

Vi hjelper med termisk design av inndampere og tørkingsanlegg, energioptimering av inndampere og tørker, instrumentering av inndampere, PI Diagrammer og PED-beregning af trykkbeholdere.

Anlæg

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner