Prosessanlegg

Vi kan hjelpe deg med ditt prosessanlegg.

I forbindelse med design av prosessanlegg er der forskjellige trinn, hvor det typisk inngår Proces Flow Diagram med alle nødvendige prosessdata slik trykk, temperatur og flow. Noen gange er det nødvendigt å utføre en prosessimulering. Det avhenger av, hvor kompliseret prosessen er.

Det tilbyr vi

Vi hjelper deg med:

  • PI Diagrammer, som er et av de vigtigste dokumenter for et prosesanlæg
  • 3D eller 3D layout for å få plassert hovedkomponenter
  • 3D rørførings tegning hvor der kan utarbeides rør. Isometriske tegninger kan være en del av prosjekteringen.

Alle ovenstående dokumenter kan utføres på et av våre kontorer, eller ute hos deg.

Procesanlæg

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner