Trykktapsberegning

Vi benytter programmet SINETZ til trykktapsberegning og simulering av driftssituationer i rørsystemer og nettverk. Trykktapsberegning bruker vi blandt annet til kapasitetsberegning, tekniske funksjoner og sikkerhet.

Trykktapsberegning omfatter generelt alle typer anlegg med transport av væsker og gass. Dette dekker over fjernvarmesystemer, ventilasjonsanlegg, røkgassystemer, sprinkleranlegg, oljetransportledninger, dampledninger, kondensatledninger, kjøleanlegg, varmepumpeanlegg og rør til og fra sikkerhetsventiler. For at et anlegg i sin helhet lever opp til kundens og eventuelt også offisielle krav, inngår resultater av kombinert kapasitets- og trykktapsberegninger i spesifikasjoner av dimensjoner av rør og komponenter.

Vi benytter beregningsprogrammet SINETZ til å beregne strømningsprosesser, utføre teknisk analyse av driftssituasjoner og dokumentere trykktap, driftspunkt av pumper, trykkforhold i rørsystemer og NPSH (Net Positive Suction Head).

Det tilbyr vi

Vi tilbyr å gjennomføre den nødvendige trykktapsberegning og sikrer på den måte at beslutninger om en konkret utførelse av et anlegg blir foretatt på et fundert grunnlag.

Vår rapport gir et overblikk over de fysiske forhold i prosessen i en oversiktlig grafisk resultatspresentasjon med massestrømmer i rør og trykk, temperatur og densitet i knutepunktet.

Tryktab

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner