Rørspenningsanalyse

I Process Engineering foretar vi rørstressanalyser med moderne softwareprogrammer, vi hensyntar gjeldende normer, og hvis vi konstaterer overskridelser f.eks. av materialespenninger, går vi i dialog med deg om utvikling av løsningsforslag.

Mange rørsystemer med store variasjoner i trykk og temperaturer, herunder damprør, oljerør og fjernvarmerør, har på grunn av temperaturutvidelser og trykk meget stor spenningsbelastning på bend og pumpeflanger. For å imøtekomme alle disse problemer foretar våre eksperter spenningsanalyser av rørene i moderne softwareprogrammer. De tilgodeser alle de gjeldende normer med hensyn til eks. EN 13480 eller ASME B31.3.

Det tilbyr vi

Vi har utdannet våre erfarne medarbeidere i å bruge Rohr2®. På den måte kan vi gi deg en ennå bedre og mer kvalifisert support. Vi tilbyr derfor spenningsanalyser og beregninger i Caesar II, Triflex og Rohr2®, så vi nettopp kan løse dine oppgaver. Designer vi ditt rørsystem, kan vi integrere det på ganske kort tid i eksempelvis Rohr2®. Samtidig har vi en effektiv arbeidsgang med minimalt spill av ressurser. Med Rohr2® kan vi også integrere din rørbro og regne alt som en samlet enhet med oppheng, tilslutninger og understøtninger.

Har du behov for en evaluering av mer komplekse rørsystemer, beregner vi og gir deg endringsforslag til avlastning og re-design i det omfang, det er behov for det.

Vi designer, spesifiserer og utfører spenningsanalyse av rørsystemer til alle formål ut fra f.eks idéoplegg, eksisterende isometrier og/eller PI diagrammer. Har du bruk for å få beregnet din beholder så har vi spesialister som kan hjelpe deg. De benytter den seneste state-of-the-art software, og samtidig er det helt naturlig for oss å bruke normer som EN 13445, AD2000 og BS5500.

Spændingsanalyse

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner