FEA & FEM

I Process Engineering gjør vi bruk av både FEA og FEM, disse blir normalt ansett for å være det samme. Vi tilbyr disse innenfor alle former for styrkeberegning og termiske beregninger.

FEA (Finite Element Analysis) brukes til simulering av diverse fysiske fenomener, som for eksempel alt fra hvordan en bil deformeres ved en ulykke, til hvordan en ovn oppvarmes når man baker en kake. Beregningsmetoden til å opnå dette kalles for FEM (Finite Element Method). FEM er en numerisk beregningsmetode som gir et resultat tett på virkeligheten.

Det tilbyr vi

I Process Engineering benytter vi FEA og FEM til strukturelle modelleringer av spesialfremstilte trykkbærende deler til rørsystemer og trykkbeholdere og som verktøy i designfasen til optimering av komponenter i produktutvikling. Sistnevnte er det snakk om hvis det kan være ytterst besparende å utregne beregningsmodeller av kritiske deler innen en eventuel fremstilling blir igangsatt. Som utgangspunkt vil det redusere antallet av fysiske prototyper og eksperimenter.

Vi tilbyr FEA og FEM innenfor alle former for styrkeberegning eller termiske beregninger. Det kan også utføres som en kombinasjon av disse.

I våre beregningsmodeller tar vi høyde for ulineære materialegenskaper og eventuelle behov for stasjonære og/eller tidsavhengige forhold.

FEA/FEM

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde