Beregning av sikkerhetsavlastningssystemer

Et feilaktig design av et sikkerhetsavlastningssystem kan medføre skader og ulykker. Et design i god orden bidrar derimot til å oppnå et anerkjent sikkerhedsnivå.

Sikkerhetsventiler, sprengplater, vakuumventiler, utluftningsrør og andre sikkerhetsinnretninger blir i stort omfang brukt i industrielle anlegg til sikring av trykkbeholdere, rørsystemer og lagertanker mot et potentsielt skadelig trykk, overtrykk såvel som undertrykk. Resultater fra HAZOP og andre analysemetoder medfører essentiel kunnskap om det værst tenkelige scenarie og en minste påkrevet kapasitet, som et sikkerhetsavlastningsystem skal leve opp til.

Overholdelse av krav i relevante standarder er vesentlige for at sikre korrekt kapasitet og sikker funksjon av et sikkerhetsavlastningssystem. Våre systematiske undersøkelser av tenkelige scenarier, beregninger og design av et sikkerhetsavlastningssystem omfatter generelt alle typer prosessanlegg med transport og opplag av væsker og gasser.

Det tilbyr vi

I Process Engineering utarbeider vi en beregningsrapport, som skaper sammenheng mellom tenkelige scenarier for potensielt skadelige trykk i et anlegg, anleggets maskimalt tillatte arbeidstrykk og krav til beregninger og utførelse av et sikkerhetsavlastningsystem i henhold til standarder.

Dokumentasjonen av et eksisterende eller nytt sikkerhetsavlastningssystem omfatter krav til kapasitet og akseptkriterier i standarder som f.eks. i ISO 4126-serien og EN 13136. Herunder med krav til et maksimalt trykktap i rør før og etter en sikkerhetsventil.

En beregningsrapport fra oss kan inngå i et Teknisk Dossier som dokumentasjon for, at standardiserte krav til et sikkerhetsavlastningsystem er overholdt.

Sikkerhedsaflastningsystem

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde