Utvikling av ny prosessløsning Hennig-Olsen Is Miks-anlegg for Iskrem

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Prosjektbeskrivelse

Hennig-Olsen IS er en ledende produsent og markedsfører av iskrem og frosne desserter – med en markedsandel på over 50 % i Norge. De er kjent for innovativ produktutvikling –”Kremen av iskrem” – og merkevaren er rangert som en av de sterkeste i Norge.

Hennig-Olsen Is er i gang med en omfattende utbygging av produksjonsanlegget for å ruste opp for videre vekst, og har ambisjoner om å bli verdensledende innen produksjonen av iskrem.

Process Engineering Norge AS er valgt til å levere Prosjektledelse for oppgraderingen av Miks anlegget frem til oppstart av det nye utstyret som omfattes av utbyggingen. Vår Prosjektleder bistår Hennig-Olsen IS med teknisk kompetanse innenfor Hygieniske Prosessanlegg samt, granskning av løsningsforslag, valg av leverandører og oppfølgning av leveranser med hovedansvar for økonomi, tidsplan og oppfølging av de valgte leverandørene.

Vi har bistått kunden med prosjektet siden oppstarten, hvor vårt team hos Hennig-Olsen Is har bistått kunden med å utarbeide Conceptual Design, budsjetter, Tender materiale samt med kontraheringen av leveranser, hvoretter vi ble valgt til å levere Prosjektledelsen for realiseringsfasen av prosjektet.

Prosessen

Process Engineering ble leid inn som konsulent for å bistå med følgende:

 1. Prosjektledelse for prosjektet
 2. Deltagelse i Prosjektets Styregruppe
 3. Fastlegge teknologisk løsning for prosessløsningen for utskiftning/modernisering av Miks-anlegget for iskrem
 4. Utvikling av prosessen og definering av utstyrsbehov
 5. Budsjettering av kapitalbehov for prosjektet
 6. Fastlegge tidsplan for prosjektet
 7. Utvikle Tender materiale og sammen med kunden identifisere potensielle leverandører
 8. Definere leveransebetingelser
 9. Review av innkommende tilbud og gjennomgang med utvalgte leverandører
 10. Valg av leverandører
 11. Design review med de valgte leverandørene i løpet av Detail Design fasen
 12. Oppfølging av leverandørene
 13. Oppfølging av budsjett og behandling av Endringsordrer

Prosjektet startet i 2019 og forventes ferdigstillet i starten av 2022

I samarbeide med kunden blir det avholdt ukentlige koordineringsmøter, hvor det blir gjort status på prosjektet og det videre forløp. Eventuelle endringer av kapitalbehovet ble forelagt prosjektets Styregruppe for beslutning

Hennig-Olsen Is
Hennig-Olsen Is

Leveranser og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholder:

 • Prosjektledelse
 • Engineering
 • Leverandør oppfølgning
 • CAPEX
 • Tidsplan