Utarbeiding av CE-sammenstillingserklæring

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Prosjektbeskrivelse

I Process Engineering er vi ofte ingeniørpartner i utarbeidelsen av CE-merkning av anlegg. Som bedrift skal man overholde gjeldende lovgivning og sikre at anlegg er forskriftsmessig CE-merket, og har man utstyr som skal innkorporeres i anlegget, skal det utarbeides en CE-sammenstillingserklæring. Denne samler alle dokumentene for utstyret og er et bevis på, at utstyret er sikkert iht. gjeldende regler.

Et eksempel på et prosjekt, hvor vi har utarbeidet en CE-sammenstillingserklæring, er hos en kunde i næringsmiddelindustrien som hadde innkjøpt et brukt posefilter fra et annet selskap, dette skulle innstalleres i deres prosessområde. I den forbindelse skulle de ha godkjendt dette utstyret etter gjeldende normer til bruk i næringsmiddelproduksjon. Vi utarbeidet derfor en CE-sammenstillingserklæring iht. EU 1935/2004 på det brukte prosessutstyr.

Prosessen

Prosjektet ble utført som et delprosjekt som ble gjennomgått med kunden på siten.

Vi undersøkte det utleverte tegningsmateriale for å identifisere komponentene og undersøke de aktuelle komponenter, som kunden har liggende på sitt lager. Derfra har vi utarbeidet en deklarasjon i henhold til EU 1935/2004, som omhandler bruken av konstruksjonsmaterialer som kan godkjennes som kontaktmaterialer for næringsmidler. Som bakgrunnsmateriale er det utført inspeksjon på det spesifikke utstyr og innhentet EU overensstemmelseserklæringer og næringsmiddelgodkjennelse på tilhørende utstyr.

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholder:

  • CE-sammenstillingserklæring
CE-mærkning

Book et møde