Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol til reduktion af udledning af CO2.

eMethanol er et såkaldt elektrofuel, der er et CO2-neutralt brændsel. Med produktion af elektrofuels kan man udnytte «overskudsstrøm» fra vedvarende energikilder som sol og vind ved at konvertere det om til brint. Det ledes over i transportsektoren og medvirker til at gøre den grønnere.

Processen

I 2017 indledte Process Engineering et samarbejde med afdelingen for Energiteknik på Aalborg Universitet. Gennem analyse af fremskrivninger af energipriser og udbygningen af biogassektoren i Danmark havde de konkluderet, at det i begyndelsen af 2020’erne ville bliver økonomisk attraktivt at producere methanol fra CO2 i biogas og brint fra elektrolyse af vand.

I projektet stod vi for cenceptual design, basic design og detailed engineering, samt start-up supervision af anlægget. Vi har lavet engineering af en proces, hvor man med udgangspunkt i brint produceret ved elektrolyse og CO2 fra biogas producerer methanol, der f.eks. vil kunne bruges som tilsætning til biodiesel. I forbindelse med fastlæggelsen af driftsbetingelserne for methanolsyntesen fastlagde vi reaktionskinetikken på baggrund af et litteraturstudie og udarbejdede efterfølgende en simuleringsmodel. Denne dannede basis for det videre design og dimensionering af procesudstyret til anlægget.

Anlægget er det første af sin art i Danmark. En del af anlægget blev udført for Aalborg Universitet, mens en stor del blev udført med støtte fra EUDP som en del af et konsortie, der modtog et 2-cifret millionbeløb i støtte.

eMethanol

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Litteraturstudie
  • Conceptual design
  • Basic design
  • Detailed engineering
  • Start-up
  • Supervision af anlægget
  • Processimulering
  • Materiale- og energibalancer
  • PFD

Book et møde