Strukturprojekt for kortlægning af norsk osteproduktion

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Jørn G. Pedersen
Salgsdirektør
Telefon: +45 2788 0736

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede at besøge og besigtige alle TINE Meierierne AS’ seks fabrikker, udarbejde komplet kapacitetsanalyse for hver fabrik, samt produktionsdiagram per driftssted.

Processen

I projektet har vi kortlagt produktionsudstyret på de seks fabrikker i Norge til grundlag for TINEs fremtidige produktionsplanlægning vedrørende ost.

Ud fra TINEs mulige scenarier omkring fremtidig osteproduktion har vi udarbejdet følgende for hver fabrik:

  • Kortlægning af alt eksisterende produktionsudstyr med en levetidsvurdering
  • Beskrivelse af nødvendigt udstyrsanskaffelser og bygningsændringer ved hvert enkelt scenarie
Struktur

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over rapport for hver enkelt bedrift med:

  • Blokdiagram med nyt og genbrugt udstyr
  • Udstyrs levetid jf. scrapværdi-kriterie på gammelt udstyr
  • Footprint layout for berørte bedrifter
  • Kalkulation for udstyr
  • CAPEX kalkulation for hvert alternativ
  • Samlet dokument med CAPEX og evaluering