Prosjektledelse og Site- & Commissioning Management for utvidelse av meieriet på Klepp Stasjon i Norge

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Prosjektbeskrivelse

Q-Meieriet på Klepp Station i Norge investerede NOK 700 millioner i et nytt meierianlegg for å ble mer innovative. Prosjektet, som gikk under navnet ”Prosjekt Spadestikk – Utvidelse av Q-Meieriet Jæren”, var Q-Meieriets nyeste og største prosjekt. Det omfattede utvidelse og nybygg av et anlegg til produksjon av melk, yoghurt og skyr, produksjons- og kontorlokaler, prosessanlegg inkl. fylle- og emballeringsmaskiner og CIP-anlegg til produksjon av konsummelk (ESL) og syrnede produkter, samt forsyningsanlegg til kjøling og varmegejnvinning. I tillegg skulle det eksisterende anlegget over på en ny plattform for kontrolsystem og betjening. Det ferdige anlegg skulle være klimanøytralt, fossilt- og emissionsfritt.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å stå for prosjektledelsen av den omfattende utbygging frem til oppstart av produksjonen i det utvidede meierianlegg, samt å stå for Site og Commissioning Management på siten.

Prosessen

I prosjektet sto Process Engineering for prosjektets prosjekt-, site- og commissioning management. Vår prosjektleder var ansvarlig for HMS, tidsplan og prosjektøkonomi, mens vår Site & Commissioning Manager sikrede professjonell ledelse av montasjearbeidet og oppstart av utstyret.

Utførelsen av prosjektet skjedde ved siten på Klepp Stasjon i Norge med tett samarbeide med øvrige leverandører. Prosjektet besto i store trekk av følgende:

  • Bygning med integrering av det eksisterende anlegget
  • Forsyning som vann, isvann og varmt vann plassert i kjelleren
  • Elforsyning med nye trafoer
  • Prosess fra mottak av råmelk til ferdig produkt
  • Kjøling av høylager

Siden tomtearealet ved det eksisterende meierianlegg ikke var stort nok til et nytt bygg på en flate valgte man å bygge i høyden. Det resulterte i et meieri fordelt på seks etasjer.

Projektledelse

CIP-rom.

Projektledelse

Kjeller for utility

Q-Meierierne

Prosessrom i 2.etasje.

Leveranser og omfang av prosjektet

Våre leveranser samt omfanget av prosjektet består av:

  • Styrgrupperapportering
  • Prosjektledelse
  • Koordinering
  • Site & Commissioning Management
  • Arbeidsmiljø

Book et møde