Produktion af ingredienser bl.a. til modermælkserstatning

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Projektbeskrivelse

Projektet bestod i at udvide det eksisterende procesanlæg og et green field procesanlæg.

Det eksisterende procesanlæg skulle udvides med råmælkssiloer, pasteuriseringsanlæg til råmælk og fløde samt buffer til opbevaring af skummetmælk og fløde. Pasteuriseringsanlægget til råmælk inkluderer et keramisk filtrationsanlæg til behandling af skummetmælken. Der blev også leveret et CIP-anlæg til det samlede mælkebehandlingsanlæg.

Green field procesanlægget skulle bestå af høj teknologiske enhedsoperationer som filtrations- og elektrodialyseanlæg til fraktionering og oprensning, samt et procesanlæg til pasteurisering og varmebehandling, procesintegration og CIP-anlæg.

Processen

I projektet har der været en overordnet projektledelse, der har varetaget leveranceomfang, projektøkonomi, tidsplan, sikkerhedskoordinering og dokumentation inkl. CE-mærkning.

Projektet er opdelt i områderne proces & el/automation og bygning & forsyningsanlæg.

Vi har leveret rådgiverydelser til området proces & el/automation inden for procesanlæg, el-forsyningen samt den overordnede sikkerhedskoordination og CE-mærkning. Projektlederen fra Process Engineering har refereret til projektlederen for området proces & el/automation med reference til den overordnede projektleder og styregruppe.

Produktion af ingredienser bl.a. til modermælkserstatning

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Projektledelse
 • Procesflow Diagram
 • Massebalance
 • PI Diagram og procesdesign
 • Styklister
 • Procesbeskrivelse
 • Bygningslayout (procesflow og hygiejne zoner)
 • Maskinplan
 • Forsyningsstrøm design
 • Forbrugstal på procesanlægget
 • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
 • Installationsudbud
 • FAT
 • Sikkerhedskoordinator
 • Installations- og konstruktionsledelse
 • Indkøringsledelse
 • Opstartsingeniør(er)
 • SAT og KPI ledelse og tilsyn
 • Dokumentation og CE-mærkning

Book et møde