Process & Commissioning Manager ved oppføring av nytt Greenfield ostemeieri i Irland

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Prosjektbeskrivelse

TINE AS, som blant annet produserer, distribuerer og eksporterer ost, bygget i perioden 2018 til 2020 et nytt ostemeieri til produksjon av 20.000 tons Jarlsberg® ost pr. år. Tidligere har Dairygold Speciality Cheese produsert en del av TINE AS’ Jarlsberg® ost, og i et kommersielt samarbeide er det nye meieri oppført ved siden av Dairygolds meieri i Mogeely, County Cork, i Irland. Her forsyner Dairygold TINE med rå-melken samt forskjellige utilities og kjøper den overskytende myse tilbake for bearbeiding i deres egne anlegg.

Byggingen av det nye meieri omfattet alt med unntak av melkemottak, etterbehandling av myse samt enkelte utilities.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å supportere den overordnede prosjektledelse, tilse at alle kontrakter ble overholdt, og at alt prosessutstyr levde opp til gjeldene EU-lovgivning og kundens standarder.

Prosessen

Process Engineering ble leid inn til å levere Process & Commissioning Manager som skulle stå for den overordnede prosjektledelse i samspill med prosjektdirektøren fra TINE og ivareta dennes rolle, når han ikke var til stede. Prosjektet varte fra 2018 til fabrikkens kommersielle start på sommeren 2020.

Som Process & Commissioning Manager hadde vi en koordinerende
rolle med ansvar for å:

 • Utarbeide planer for Commissioning, ift. hvornår de forskjellige underleverandører ankom på siten
 • Godkjenne alt prosessudttyr på vegne av TINE
 • Sikre at alle kontrakter ble overholdt
 • Utføre FAT test for å sikre at alt utstyr hadde den ønskede kvalitet, samt sikre korrekt installasjon på site
 • Sikre korrekt dokumentasjon ift. EU-lovgivning, kundens ønsker
  og spesifikke krav om materialkvalitet og sporbarhet
 • Deltagelse i byggemøter
 • Koordinering av alle underleverandører på siten og utarbeide planer for hva som skulle være til stede og klart, når underleverandørene møtte på siten
 • Opplæring av det personale som i dag drifter anlegget
 • Beregning av utslipp under commissioning
TINE
TINE

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholder:

 • Prosjektledelse
 • Styring av tidsplan
 • Commissioning Management & planning
 • Tett kontakt med alle prosessleverandører
 • Dokumentasjon
 • Identifikasjon og de-eskalering av eventuelle problemer
 • Godkjenne alt prosessutstyr og installasjonen av dette
 • Rapportering (ukentlit med gjennomgang av status)
 • Implementering av verktøy for kontroll og dokumentasjon
 •