Opgradering af synteseproduktion i syntesefabrik F2 med nyt forlag

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover

Projektbeskrivelse

Projekt hos Lundbeck A/S Lumsås, hvor det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 skal opgraderes med en ny type blandingsforlag til forsyning af en af de eksisterende reaktorer i syntesehallen. I forbindelse med opgraderingen skal det nye forlag forsynes med tavler til ventilstyring og generel betjening.

Processen

I projektet står Lundbeck selv for den overordnede projektledelse af projektet, samt for HAZOP, mekanisk installering af komponenter og kvalificering af det nye procesudstyr. Process Engineering refererer til projektlederen fra Lundbeck og leverer rådgiverydelser til området proces, el/SRO inden for procesanlæg, el-forsyning og CE-mærkning. I den forbindelse udfører vi test udført under ATEX-godkendelse af den samlede installation, og der bliver monterer en kombineret ventil, pumpe, omrører og kappestyringstavle, der betjener forlag og reaktor.

For at effektivisere processen har vi i samarbejde med Lundbeck fokus på, hvordan test udført under ATEX-godkendelse og kvalificering kan integreres i CE-mærkningen og under kvalificeringen.

Opgradering af synteseroduktion i syntesefabrik F2 med nyt forlag

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Design af forsyningsstrøm
  • SRO design
  • Udbudsmateriale og kravsspecifikation
  • Installationsudbud
  • Installations- og konstruktionsledelse
  • Opstartsingeniør(er)
  • ATEX-godkendelse af den samlede installation
  • Dokumentation og CE-mærkning

Book et møde