Forprosjekt for Protein Pilot Plant

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Prosjektbeskrivelse

Aker BioMarine ASA (Norsk Antarktisk Krill fiskeri- og biotek virksomhet) er ledende leverandør og produsent av omega-3 krillolje og den eneste leverandøren med en verdikjede som spenner fra fangst av krill til prosessering av ferdig omega-3 krillolje. Prosessering av krill omega-3olje gir et proteinrikt restprodukt som i dag blir brukt som ingrediens i blant annet fiskefor. For å foredle dette restprodukt til en høyverdi næringsmiddelingrediens har Aker BioMarine igjennom noen år i laboratorie/R&D skala utviklet og forfinet et  krillprotein hydrolysat pulverprodukt (kalt INVI™). INVI™ er rettet mot bl.a. sportssegmentet og differensierer seg ved å være et klart og lettoppløselig produkt med en unik aminosyre sammensetning med alle essensielle aminosyrer.

Aker BioMarine ønsket å få INVI™ produsert i stor skala, men møtte utfordringer  i form av at deres eksisterende laboratorie-fasiliteter ikke var designet med fokus på skalerbarhet til kommersiell produksjon. Derfor ønsket selskapet å få etablert en pilotfasilitet, som kapasitetsmessig kunne benyttes til produktlansering til markedet, samt prosessoptimering, utvikling og verifisering for en større fabrikk. Process Engineerings rolle i prosjektet var derfor å utarbeide et forprosjekt for prosessanlegget til proteinhydrolysat, samt å assistere med teknisk ekspertkunnskap innenfor områder som design, oppbygging og ombygging av fabrikker til produksjon av næringsmiddelingredienser.

Prosessen

Proteinhydrolysat prosessen er svært forskjellig fra omega-3 krillolje-prosessen, og derfor hadde Aker BioMarine behov for tekniske ekspertkunnskaper innenfor:

 • Skalering av R&D prosess til et pilot/kommersielt prosessdesign.
 • Prosess- og hygieniske designkrav til produksjon av høyverdi næringsmiddelingredienser.
 • Teknisk assistanse (på kundesiden) i etablering av designgrunnlag og kravsspesifikasjoner for utlysning av EPC-kontrakt på prosessen.
 • Tendermateriale og innkjøp av forsyningssystemer (damp, kjøl, luft, vann mv.).
 • Assistanse ifm. hygieniske og prosessmessige krav til produksjonsfasilitet (bygning).

I prosjektet har Process Engineering levert innsikt spesielt innen:

 • Prosessdesign, som utarbeidelse av Proces Flow Diagrammer, produksjonstidsplaner for design og beregning av fabrikkskapasitet, skalering av forsyningssystemer og estimering av bemanning.
 • Utbudsmateriale, inkludert bl.a. utarbeidelse av generelle og spesifikke kravsspesifikasjoner for alle enhetsoperasjoner inkl. prosessintegrasjon og forsyningssystemer mv. (Installation og User Requirement Specifications).
 • CAD-design, inkludert bl.a. utarbejdelse av Blokk Flow Diagrammer, Prosess Flow Diagrammer, Tender P&I Diagrammer, maskinplaner, produkt- og mannskaps flowplaner.
 • Teknisk tilbudsevaluering, inkludert bl.a. review av tilbud, avklaring og utfordring av tilbud, sparring med kunde for intern avklaring, vurdering og score for tilbud, sparring vedr. kommersielle betingelser mv.

Gjennom prosjektet har vi hatt et tett samarbeid med kunden. Prosjektet var forankret gjennom vårt norske kontor, Process Engineering Norge AS, men ble gjennomført hovedsakelig fra vårt kontor i Aarhus. Når det har vært nødvendig, har vi også inngått i det daglige arbeide på kundens kontor i Oslo.

Fabrikken er et anlegg, hvor prosessanlegget består av høyteknologiske enhetsoperasjoner som f.eks. hydrolyse, separasjoner og spraytørking.

Aker BioMarine
Aker BioMarine
Aker BioMarine

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inkluderer:

 • Proces Flow Diagram
 • Massebalanse
 • Avklaring av designkriterier
 • Teknologianbefalinger
 • Koordinering av automasjonsløsning (kontrolsystem)
 • Utbudsmateriale
 • Tilbudsevaluering
 • Bygnings footprint
 • Maskinplan
 • Forbrukstall på prosessanlegget
 • Installasjonsdesign spesifikasjon