Design av fjernvarmesystem til Amager Bakke

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosjektbeskrivelse

Design av Amager Bakke; et nytt energianlegg med fokus på miljø, avansert design, utstyr og avfallsforbrenningsanlegg med produksjon av fjernvarme i København.

Prosessen

Process Engineering har stått for design av det komplette fjernvarmeanlegg på Amager Bakke og fungert som underleverandør til B&W Vølund. Anlegget forbinder kondensatorene fra turbinene til varmevekslere og den eksterne fjernvarmeforsyning, og det inkluderer også komponentkjøling. Varmen som er I restkondensatet blir overført via varmevekslere til fjernvarmenettet (Københavns fjernvarmeanlegg).

Amager Bakke

Leveranser og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet besto av:

  • Design av rørsystemer
  • Dimensjonering og styrkeberegning
  • Stressanalyse på alle rør
  • Beregning og konstruksjon av gallerier/stålstrukturer
  • FEM analyse på stålstrukturer