CIP-anlegg til næringsmiddelindustrien

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Prosjektbeskrivelse

I Process Engineering er vi ofte designpartner i utarbeidelsen av CIP-anlegg. CIP, som er en forkortelse av ”Cleaning in Place”, er rengjøring av de innvendige overflater av rør, beholdere, filtre og prosessutstyr i et anlegg uten å ha behov for å demontere eller åpne utstyret og uten manuell betjening fra operatørens side. I rengjøringsprosessen blir overflatene rengjort ved at rengjøringsvæske blir sirkulert igennom anlegget med korrekt flowhastighet.

For en kunde som leverer prosesløsninger til næringsmiddelindustrien utførte vi detalj prosjektering av et CIP-anlegg med item liste, PI Diagram og funksjonsbeskrivelse.

Prosessen

En av våre ingeniører prosjekterte et CIP-anlegg utifra kundens ønsker til anleggets omfang og kapasitet.

I designet av CIP-anlegget tok vår medarbeider høyde for antall anlegg/prosesslinjer som skulle rengjøres, hvilken krav til flow anlegget hadde behov for, og hvor store tankene til syre, lut og varmt vann skulle være.

Ut fra dette beregnet han kapasiteten til CIP-prosessen, spesifiserte alle komponentene mht. størrelsen på rørene, kapasitet på varmevekslerne og utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for hele anlegget.

CIP anlæg

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse og omfanget av prosjektet inneholdt:

  • Detaljert Item liste
  • PI Diagram
  • Styringsbeskrivelse

Book et møde