Q-Meieriet

Process Engineering Norge AS er med i prosjekt på Klepp Stasjon for Q-Meieriet

På Klepp Stasjon investerer Q-Meieret NOK 700 millioner i nytt meierianlegg for å kunne bli mer innovative. Process Engineering Norge AS deltar i prosjektet både med Hovedprosjektledelse og med Site Manager & Commissioning Manager.

Q-Meieriets investering på Klepp Stasjon omfatter utvidelse & nybygg av produksjons- og kontorlokaler, prosessanlegg inkl. fylle- & pakkemaskiner og CIP-anlegg, til fremstilling av konsummelk (ESL) og syrnede produkter og forsyningsanlegg for kjøling og varmegjenvinning. Det eksisterende meierianlegg skal over på ny plattform for automasjon og betjening. Det ferdige anlegg skal være klimanøytralt samt fossil- og utslippsfritt. Meierianlegget forventes ferdig den 31. desember 2020.

I Process Engineering Norge AS deltar vi i prosjektet med Hovedprosjektledelse, hvor vi har som oppgave å dekke behovet for profesjonell Prosjektledelse av den omfattende utbyggingen frem til oppstart av produksjonen i det utvidede meierianlegget. Hovedfokus for vår prosjektleder er å ivareta HMS, tidsplaner og økonomi for å kunne ferdigstille prosjektet on-time, on-budget og uten noen personskader.

Dessuten deltar vi også i prosjektet med en Site Manager & Commissioning Manager, hvor vi har som oppgave å dekke behovet for profesjonell ledelse av arbeidet med montasje og oppstart av utstyr i den omfattende utbyggingen frem til produksjonen er i full drift i det utvidede meierianlegget.

Les mer om prosjektet i nyheterne her og her.

Process Engineering Norge AS
Process Engineering Norge AS